Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 10 februari 2021

Subsidie via TVL of TONK? Onderneem actie!

Voor zowel ondernemers als particulieren, die financieel in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronamaatregelen, biedt de Rijksoverheid regelingen, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Lees verder over de aanvraag van beide subsidies.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hebt u als ondernemer omzetverlies en moeite om uw vaste lasten te betalen? Via de TVL vraagt u subsidie aan. De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers, mits zij hun bedrijf voor 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. U vraagt de TVL voor ieder kwartaal opnieuw aan. Voor een paar specifieke sectoren is er extra steun. Vanaf 15 februari kunt u de TVL aanvragen voor het eerste kwartaal van 2021.

Uitbreidingen TVL

Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 flink uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 85%, het minimum- en maximumbedrag gaan omhoog. De VGD-opslag voor non-food detailhandelaars is verhoogd en wordt verlengd. Niet-mkb-bedrijven komen nu ook in aanmerking, maar let op: Zij moeten wachten tot het systeem van de Rijksoverheid gereed is voor hun aanvraag, anders lopen ze het risico op een afwijzing.

Voorwaarden TVL

Er gelden algemene voorwaarden voor alle ondernemingen die de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor horeca- en zorgondernemingen. Op de website van de Rijksoverheid [S1] vindt u een overzicht van alle voorwaarden.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is bedoeld voor mensen die, als gevolg van het coronavirus,  een terugval hebben gehad in hun inkomsten en geen aanspraak kunnen maken op andere coronaregelingen. De TONK is onder meer bedoeld voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten kwijt raakten, maar geen aanspraak kunnen maken op Tozo. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Naar verwachting gaan de TONK-loketten op 1 maart open. De TONK is aan te vragen tot en met 31 juli 2021.
TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, zoals woonlasten. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming hoeft niet te worden terugbetaald óf wordt in de vorm van een lening verstrekt. De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. Gemeentes voeren de regeling uit en kijken onder andere naar de hoogte van uw (woon)kosten, uw inkomen op dit moment en welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen. Zij kunnen ervoor kiezen om TONK met terugwerkende kracht toe te kennen en mogen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet.

Voorwaarden TONK

Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

  • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.
  • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
  • Gemeenten mogen een vermogensgrens vaststellen. Dit kan per gemeente verschillen.
  • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Fiscaal

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Fiscaal

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Fiscaal