Actueel
Agro
Gepubliceerd op 10 maart 2022

Subsidie voor cursus of advies over duurzame landbouw

Agrariërs kunnen vanaf 4 april vouchers aanvragen voor het volgen van een cursus of het verkrijgen van advies over duurzame landbouw via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Cursus over duurzame landbouw

Er kan een voucher van maximaal € 800 aangevraagd worden voor het volgen van een cursus bij een erkende opleidingsinstelling over het verlagen van de stikstofuitstoot, precisielandbouw of natuurinclusieve landbouw.

Advies over duurzame landbouw

Agrariërs die meer willen weten over duurzamer werken kunnen een adviesvoucher van maximaal € 1.500 aanvragen, waarmee advies verkregen kan worden door een erkende bedrijfsadviseur.

Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw

Agrariërs die willen omschakelen naar duurzame landbouw kunnen een voucher van maximaal € 6.000 aanvragen voor het laten opstellen van een bedrijfsplan door een erkende bedrijfsadviseur. Met de voucher worden 80% van de kosten van het bedrijfsplan vergoed.

Aanvragen en afhandeling

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 4 april 2022, 00:01 uur, bij RVO via Mijn Dossier (minimaal eHerkenning 2+ noodzakelijk). De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De aanvraagperiode sluit op de dag dat het beschikbare budget wordt overschreden. Met een loting wordt bepaald welke aanvragen op de dag van sluiting in behandeling worden genomen. Gezien de verwachte belangstelling en het beschikbare budget zal de aanvraag direct op 4 april moeten worden ingediend.

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Agro

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro