Actueel
Agro
Gepubliceerd op 22 augustus 2023

Subsidie voor mechanisch verwerken vanggewassen

Op 1 september wordt een subsidieregeling opengesteld die erop gericht is om geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren. Het gaat dan om het toepassen van nieuwe bedrijfsmiddelen in de praktijk. Er kan subsidie worden verkregen voor de aanschaf van maximaal twee nieuwe machines voor het vernietigen, afmaaien, verhakselen, kapot frezen of inwerken van groenbemesters en vanggewassen.

Voorbeelden hiervan zijn: een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en een ecoploeg.

Subsidie is mogelijk voor een landbouwonderneming, een loonwerkbedrijf of een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband moet bestaan uit twee of meerdere landbouwondernemingen of twee of meerdere loonwerkbedrijven of een of meerdere landbouwondernemingen met een of meer loonwerkbedrijven.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 125.000.

Aanvragen

De subsidieregeling wordt opengesteld in de periode 1 t/m 29 september 2023. De aanvraag moet vergezeld gaan van een omschrijving van de gevraagde subsidie, een offerte voor de aan te schaffen bedrijfsmiddelen, een beschrijving van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten en in geval van een samenwerkingsverband de overeenkomst hiervan.

Snel aanvragen in verband met beperkt budget

Er is budget van € 3,5 miljoen beschikbaar. De verdeling vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Op de dag dat het budget dreigt te worden overschreden, wordt er geloot tussen alle aanvragen die op deze dag zijn binnengekomen. Gezien het beperkte budget is het raadzaam de subsidie direct op 1 september aan te vragen.  

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro