Actueel
Agro
Gepubliceerd op 14 juli 2020

Subsidie voor melkkoeien van zeldzame runderrassen

Subsidie voor melkkoeien van zeldzame runderrassen

De minister van LNV gaat houders van melkkoeien van zeldzame runderrassen ondersteunen met een subsidie. Een melkveehouder zou vanwege de inefficiëntere melkproductie van deze dieren kunnen overwegen om in plaats daarvoor een hoogproductief melkras te kiezen.

Welke runderen?

Het gaat om raszuivere melkkoeien van de volgende rassen:

  • Brandrood rund,
  • Fries-Hollands vee (zwartbont),
  • Groninger blaarkop, Lakenvelder,
  • Roodbont Fries vee.

Het dier is raszuiver wanneer de ouders, de grootouders en minstens een van de overgrootouders tot ditzelfde ras behoren (dus tenminste 87,5% raszuiver). De subsidie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe, namelijk een vrouwelijk rund dat tenminste eenmaal heeft gekalfd en wordt gemolken.  

Subsidieverstrekking

De subsidie wordt op aanvraag eenmaal per jaar verstrekt voor het aantal melkkoeien van een zeldzaam runderras dat is gehouden in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Het aantal melkkoeien wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van het aantal aanwezige melkkoeien van een zeldzaam runderras op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe van een zeldzaam runderras. De hoogte van de subsidie kan naar beneden toe worden bijgesteld, indien door de verlening van de subsidie het de-minimisplafond overschreden zou worden.

Aanvraagperiode en rangschikking aanvragen

De subsidieregeling wordt dit jaar opengesteld van 1 tot en met 30 september. Er kan dan subsidie worden aangevraagd voor de melkkoeien die in 2019 werden gehouden. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.  

Neem contact op met Onderweegs & De Groot

Of u nou hulp nodig hebt bij de subsidieaanvraag of graag eens uw onderneming wilt analyseren om zo uw rendement te verbeteren. Als uw partner in ondernemen staan wij voor u klaar. 

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro