Actueel
Agro
Gepubliceerd op 16 juni 2020

Subsidie voor vermindering fijnstofemissie uit pluimveestallen

Subsidie

Pluimveehouders die willen investeren in bewezen technieken die de emissie van fijnstof reduceren kunnen van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 subsidie aanvragen. De investering moet ertoe leiden dat de emissie van fijnstof met minimaal 45% gereduceerd wordt.

In de legsector zijn een strooiselschuif bij volièrehuisvesting en positieve ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes subsidiabel, bij vleeskuikens een viertal ionisatietechnieken en bij kalkoenen een positieve ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes. Niet alle subsidiabele technieken voldoen aan de norm van 45% reductie. In dat geval zullen technieken gecombineerd moeten worden. Dit kunnen ook niet-subsidiabele technieken zijn, maar dat deel van de investering is dan niet subsidiabel.

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de kosten van de aanschaf en het gebruiksklaar maken van de techniek en kan worden verhoogd met 20% bij jonge of startende landbouwers. Wanneer men extra kosten maakt om de natuurlijke omgeving, hygiëne en dierenwelzijn te verbeteren is een verdere verhoging met 20% mogelijk.

Toekenning

Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Pluimveehouders in pluimveedichte gebieden worden hoger gerangschikt. De subsidieaanvraag moet worden ingediend op basis van offertes. Na de toekenning moet de investering binnen twee jaar worden uitgevoerd.  

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Agro

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro