Actueel
Agro
Gepubliceerd op 17 februari 2022

Subsidie voor zeldzame melkkoeien

De subsidieregeling voor zeldzame melkkoeien wordt van 1 tot en met 31 maart 2022 opengesteld. De regeling geldt ook voor melkkoeien behorend tot een dubbeldoeltype met zeldzame kleurslagen.

Welke runderen?

De subsidie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe, namelijk een vrouwelijk rund dat tenminste eenmaal heeft gekalfd en wordt gemolken. De melk wordt geleverd aan een zuivelonderneming of men maakt er zelf zuivelproducten van. Het gaat om raszuivere melkkoeien van de volgende rassen:

  • Brandrood rund,
  • Fries-Hollands vee (zwartbont),
  • Groninger blaarkop,
  • Lakenvelder,
  • Roodbont Fries vee.

Het dier is raszuiver wanneer de ouders, de grootouders en minstens een van de overgrootouders tot ditzelfde ras behoren (dus tenminste 87,5% raszuiver). Daarnaast is subsidie mogelijk voor dubbeldoel runderen met zeldzame kleurslagen:

  • Baggerbont,
  • Blauwbont,
  • Vaal,
  • Vaalbont of
  • Witrik.

In het I&R-systeem is een module ingebouwd, waarmee vastgelegd kan worden of een raszuiver dier van een zeldzaam ras is of van een dubbeldoeltype met een zeldzame kleurslag is.

Subsidieverstrekking

De subsidie wordt op aanvraag eenmaal per jaar verstrekt voor het aantal melkkoeien van een zeldzaam runderras dat is gehouden in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Het aantal melkkoeien wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van het aantal aanwezige melkkoeien van een zeldzaam runderras op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe van een zeldzaam runderras. De hoogte van de subsidie kan naar beneden toe worden bijgesteld, indien door de verlening van de subsidie het de-minimisplafond overschreden zou worden.

Aanvraagperiode en rangschikking aanvragen

De subsidieregeling wordt dit jaar opengesteld van 1 tot en met 31 maart. Het subsidieplafond, groot € 500.000, wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bij de aanvraag moet een verklaring landbouw de-minimissteun gevoegd worden.

Contact met het AgroTeam van telt®

Hebt u vragen over de subsidie voor zeldzame koeien of hebt u andere vragen? Neem dan contact met één van de accountants of adviseurs van het AgroTeam of laat hieronder uw gegevens achter er wordt zo snel mogelijk met u contact opgenomen.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro