Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 22 januari 2023

Technische briefing Wet minimumbelasting 2024

De vaste commissie voor Financiën heeft Staatssecretaris Van Rij verzocht de technische briefing over het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 in de openbaarheid te laten plaatsvinden. De staatssecretaris geeft aan dat dit mogelijk is, maar niet op de geplande datum van 24 januari 2023.

Toen de staatssecretaris de Tweede Kamer de technische briefing aanbood over het concept wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024, was er op EU-niveau nog geen akkoord bereikt over het richtlijnvoorstel pijler 2. Dat akkoord is op 15 december 2022 bereikt.

De staatssecretaris geeft aan dat vanwege het akkoord op EU-niveau hij voornemens is om het wetsvoorstel voor de implementatie van de richtlijn (Wet minimumbelasting 2024) in het voorjaar 2023 aan te bieden aan de Kamer. De staatssecretaris stelt daarom voor om de openbare technische briefing na indiening van het wetsvoorstel te houden. Een openbare technische briefing biedt de mogelijkheid om aandacht te besteden aan de uitkomsten van relevante werkzaamheden met betrekking tot Pijler 2 op OESO-niveau, de uitvoeringstoets, het advies van de Raad van State en de door het Centraal Planbureau gecertificeerde raming.

Bron: MvF 19-01-2023

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal