Nieuws
Salaris
Gepubliceerd op 22 december 2023

telt® maakt het verschil in bedrijfsrendement

Volgens het woordenboek is een accountant iemand die zich bezighoudt met het inrichten, bijhouden en controleren van de boekhouding van ondernemingen. Deels waar, natuurlijk, maar veel van onze klanten weten inmiddels dat accountantskantoor telt® op veel meer vlakken plust. Onze accountants gaan namelijk graag in de schoenen van de ondernemer staan, om bedrijfseconomisch inzicht te bieden en waar mogelijk het bedrijfsrendement te verbeteren. Hoe we dat doen? Een van de antwoorden op die vraag is te vinden in het ManagementKompasSysteem (MKS).

Voor welke branches biedt MKS meerwaarde?

MKS  is een tool die telt. De methodiek is speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van mkb-ondernemers. Het doel is om ondernemers snel en eenvoudig meer inzicht, grip, focus en rendement te geven. In een aantal gestructureerde stappen geven we met behulp van MKS invulling aan de ‘hoe-vraag’ ten aanzien van (winst)verbeterpotentieel. Het MKS-systeem is toe te passen in vele branches. Momenteel doen we dit onder andere voor transportondernemingen, bouw- en bouwgerelateerde bedrijven, dienstverlenende en autobedrijven. De reden van ons enthousiasme? Het gemiddelde rendement van de transportbedrijven in onze klantenkring ligt rond de 5%. En inmiddels zijn er al uitschieters naar 7 of 8%.

Hoe telt branchekennis voor rendementsverbetering?

De accountant van telt® zet de rendementspercentages van verschillende bedrijven naast elkaar. Ze spelen als het ware het spelletje ‘zoek de verschillen’. Zijn de huisvestingskosten bijvoorbeeld bij het ene bedrijf  1 euro per uur en bij het andere bedrijf 2 euro per uur? Dan gaat telt® accountants & adviseurs op zoek naar de oorzaak van het verschil.

Waar binnen een onderneming is winstverbetering te realiseren?

Kosten zijn vaak vrij stabiel, dat is doorgaans niet waar de winst te behalen is. Interessanter wordt het als we kijken naar efficiëntie in het werkproces of de hoogte van verkoopprijzen. Zo rekenen we bijvoorbeeld bij een transportonderneming alle ritten terug naar de uurprijs, kilometerprijs en prijs per ton. Op basis van analyse kijken we waar verbeteringen mogelijk zijn: is de planning bijvoorbeeld efficiënt, sluiten de ritten goed op elkaar aan? Of is het tarief te laag? De ondernemer gaat vervolgens samen met de planner aan de slag om de planning te verbeteren, of met klanten van de onderneming om de tafel voor een betere prijs. Als accountant blijven we dus niet aan de zijlijn staan: we werken samen met jou als ondernemer.

Afschrijving vrachtauto: per kilometer of jaarlijks een vast bedrag?

Onlangs stond ik met een transportondernemer voor de afweging rond de afschrijving van vrachtauto’s. Per kilometer of jaarlijks een vast bedrag? De verschillen en voordelen heb ik in kaart gebracht voor een optimaal resultaat. Ziekteverzuim is een ander praktijkvoorbeeld. Helaas krijgen veel ondernemers hier in meer of mindere mate mee te maken. Als het verzuim van 1100 of 1200 uren oploopt naar 2000 uren, heeft dat invloed op het bedrijfsrendement.

Welk verbeterpotentieel zit er in vaste kosten?

Aan vaste kosten is vaak niet veel te veranderen, weten de accountants van telt®. Voor vaste kosten is de makkelijkste methode de bekende ‘kaasschaafmethode’. Eenvoudig toe te passen door 10% van alle kosten af te halen. En de bezuiniging is een feit. Maar kijk je met deze methode kritisch naar de onderliggende problemen? Nee, is het antwoord. Daarom bewaren wij de kaasschaaf in de keukenla, waar hij hoort. In plaats daarvan nemen de accountants van telt® het bedrijf onder de loep, samen met de ondernemer. Kosten, opbrengsten, processen: onze accountants tellen al deze zaken mee voor een gebalanceerd plan.

Hoe werkt bedrijfsadvies door de accountant van telt® in de praktijk?

Samengevat komt het erop neer dat alleen vanuit de jaarrekening denken niet meer van deze tijd is. De accountants van telt® maken het verschil door jouw bedrijf ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief te bekijken. We denken als ondernemer. Niet alleen de jaarrekening en fiscaliteit, maar toekomstgerichte adviezen voor structurele winstverhoging en, op langere termijn, verhoging van de ondernemingswaarde. In de praktijk komt het erop neer dat we wekelijks de cijfers bijhouden en ieder kwartaal een begroting maken, die we analyseren. Welke doelstellingen zijn gehaald en op welk vlak is verbetering nodig? Waar zitten de afwijkingen? Inkoopwaarde en omzet zijn vaak de crux. De ondernemer en de accountant van telt® stellen met behulp van MKS de cruciale managementinformatie samen en maken zo het verbeterpotentieel inzichtelijk.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Salaris

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Salaris

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Salaris