Actueel
Agro
Gepubliceerd op 29 maart 2022

Terugvragen accijns diesel

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent per liter voor benzine, 11,1 cent voor diesel en 4,1 cent voor LPG/LNG. Bedrijven kunnen onder voorwaarden teruggaaf vragen voor het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief.

Teruggaaf voor bedrijven

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De verlaging geldt voor bedrijven met een eigen opslagplaats, zoals tankstations, transportbedrijven, loon- en grondverzetbedrijven, glastuinbouwbedrijven, landbouwbedrijven en hoveniersbedrijven.

Voorwaarden voor teruggaaf

Een verzoek om teruggaaf van accijns moet uiterlijk 8 april 2022 worden ingediend via Mijn Douane. De volgende gegevens en bewijzen moeten in de administratie vastgelegd worden:

  • Een nauwkeurige beschrijving van de plaats of de plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden;
  • De hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats;
  • De stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk.

Teruggaaf is alleen mogelijk als de accijns al eerder betaald is aan de douane. Dit moet aangetoond worden. Alleen een aankoopfactuur is daarvoor onvoldoende. Er zal ook een verklaring aanwezig moeten zijn van de leverancier dat deze de accijns betaald heeft aan de douane.

Naheffing in 2023

Omdat de tariefsverlaging tijdelijk is, wordt het tarief per 1 januari 2023 weer verhoogd. Daarover volgt in december meer informatie op de website van de Belastingdienst.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro