Actueel
Agro
Gepubliceerd op 7 oktober 2021

Tijdelijk aanvullend belastinguitstel

De invordering van belastingschulden door de Belastingdienst is weer op gang gekomen. Maar de Belastingdienst komt nu alsnog met een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (uitstel) tot en met 31 januari 2022. Dit kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Voor wie?

De tegemoetkoming geldt voor ondernemers die tot en met 30 september 2021 gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, die ook na deze datum niet in staat zijn de belastingen op tijd te betalen en dit aannemelijk kunnen maken met een eigen of derde verklaring.

Welke belastingen?

Met de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming hoeft men van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 nog niet te voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor men bijzonder uitstel van betaling had. Ook deze nieuwe belastingschulden vallen onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de tijdens het bijzonder uitstel van betaling opgebouwde belastingschuld.

Voorwaarden tegemoetkoming

Voor de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

  1. Men heeft bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen;
  2. Er is sprake van werkelijk bestaande betalingsproblemen die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis;
  3. De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;
  4. De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost;
  5. De onderneming moet levensvatbaar zijn.

Wanneer de totale belastingschuld (tijdens periode bijzonder uitstel plus periode na 1 oktober 2021) € 20.000 of hoger is, moet met een verklaring van een derde deskundige aannemelijk gemaakt worden dat aan de voorwaarden 2 t/m 5 is voldaan. Bij een lagere belastingschuld kan volstaan worden met een eigen verklaring. Men blijft op tijd aangifte doen van de belastingen.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro