Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 21 september 2020

Tijdelijke verhuur tuinhuis belast in box 1

Tijdelijke verhuur tuinhuis box 1 of toch box 3? 

Ook de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning of een aanhorigheid bij de eigen woning is belast in box 1. Hiervoor geldt hetzelfde als voor tijdelijke verhuur van de gehele woning.

Een echtpaar heeft een woning, die voor hen hoofdverblijf is. Bij deze woning behoort een tot tuinhuis verbouwde schuur die sinds 2015 wordt verhuurd. Zij hebben de verhuuropbrengsten niet in hun aangifte inkomstenbelasting aangegeven. Bij de Hoge Raad is het de vraag of de inkomsten uit tijdelijke verhuur van het tuinhuis in 2015 belast zijn in box 1.

Rechtbank

De rechtbank en het hof hebben eerder geoordeeld dat de tijdelijke verhuur niet belast is in box 1. De rechtbank was van oordeel dat de huur in het geheel niet kon worden belast. Het hof vond dat huur uit het tuinhuis tot de rendementsgrondslag van box 3 behoorde.

Wat zegt de Hoge Raad?

De Hoge Raad leidt uit de wetsgeschiedenis af dat de wetgever niet wilde dat door tijdelijke verhuur van een eigen woning, die woning geen hoofdverblijf meer zou zijn. Aan die bedoeling van de wetgever wordt geen recht gedaan als de tijdelijke terbeschikkingstelling van een gedeelte van de eigen woning of een aanhorigheid bij een eigen woning aan derden tot een ander gevolg zou leiden dan de tijdelijke terbeschikkingstelling van de gehele woning. Het hof heeft een verkeerd oordeel gegeven. Zijn oordeel dat het tuinhuis door tijdelijke verhuur slechts tijdelijk als hoofdverblijf aan het echtpaar ter beschikking heeft gestaan en dat de eigenwoningregeling niet van toepassing is, berust op een onjuiste rechtsopvatting volgens de Hoge Raad.

De inspecteur heeft terecht 70% van de huuropbrengsten tot het inkomen uit werk en woning gerekend. Volgens de Hoge Raad kan het echtpaar geen beroep doen op het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad vindt dat de inspecteur geen vertrouwen heeft gewekt en evenmin in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel.

Conclusie

Wilt u uw hoofdverblijf of een tuinhuis verhuren dat u normaal gesproken als uw eigen woning kwalificeert? Let dan extra goed op voor de fiscale consequenties. Wilt u liever geen risico lopen? Neem dan contact op met een van onze accountants of (fiscale) adviseurs. Zij informeren u graag over hoe u het verhuren van uw huis fiscaal zo voordelig mogelijk kunt maken. 

Contact met telt®

Hebt u vragen over dit bericht of heeft u andere fiscale, juridische of bedrijfseconomische vragen? 

Neem dan snel contact op met één van onze accountants of adviseurs of laat een terugbelverzoek achter. 

Komt u liever bij ons langs op kantoor? Geen probleem, met onze vestigingen in Barneveld, Lunteren, Ermelo en Hattem is er altijd een vestiging bij u in de buurt. 

Bron: HR 18-09-2020

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Fiscaal

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Fiscaal

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Fiscaal