Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 3 juli 2023

Turboliquidatie wordt minder eenvoudig, schuldeisers beter beschermd

Een rechtspersoon kan onder voorwaarden worden ontbonden, zonder dat een vereffening hoeft plaats te vinden. Dit heet een turboliquidatie en kan betekenen dat een rechtspersoon van de ene op de andere dag is ontbonden en uitgeschreven. Dat kan vervelend uitpakken voor schuldeisers.

Onlangs is een nieuwe tijdelijke wet aangenomen die strengere eisen stelt aan turboliquidaties, waardoor schuldeisers beter worden beschermd. De wet geldt in beginsel voor twee jaar, maar met een optie tot verlenging. De wet treedt zeer waarschijnlijk 1 juli 2023 in werking.

Strengere eisen

Een van de strengere eisen betreft de verplichting om financiële verantwoording af te leggen voor het bestuur van de rechtspersoon die door een turboliquidatie is geëindigd. Het bestuur moet deze stukken deponeren bij de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven. Dit betreft meestal het Handelsregister. Mochten er redenen zijn om te veronderstellen dat de verantwoordingsplicht niet is nageleefd, dan kunnen de schuldeisers met machtiging van de kantonrechter de administratie van de ontbonden rechtspersoon inzien.

Een andere aanvullende eis heeft betrekking op de situatie waarin schulden zijn achtergebleven na een turboliquidatie. In dat geval kunnen bestuurders een bestuursverbod opgelegd krijgen, als zij:

  • niet aan de deponeringsplicht hebben voldaan;
  • in aanloop van de ontbinding doelbewust een of meer schuldeisers aanmerkelijk hebben benadeeld, of
  • herhaaldelijk betrokken zijn geweest bij een ontbinding, zonder baten met achterlating van schulden of bij een faillissement en hen daarvan een persoonlijk verwijt treft.

Jurist via telt®/telt®

Ook voor juridisch advies neemt u contact op met telt® in Barneveld en telt® in Lunteren. 

Verhuur woningen meer dan normaal vermogensbeheer

Gepubliceerd op
25 februari 2024
Fiscaal

Wijzigen verdeling opbrengsten eigen woning nog mogelijk

Gepubliceerd op
21 februari 2024
Fiscaal

Hoger budget voor eco-regeling 2023

Gepubliceerd op
21 februari 2024
Fiscaal