Actueel
Agro
Gepubliceerd op 18 november 2020

Uitbetaling directe betalingen 2020

De directe betalingen GLB bestaan uit de basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie. RVO.nl start vanaf 1 december met het versturen van de beslissingen op de aanvragen basis- en vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers en de uitbetaling hiervan. Op 31 december 2020 heeft naar verwachting 95% van de aanvragers een beslissing over de basisbetaling ontvangen. De resterende 5% wordt voor 30 juni 2021 afgehandeld.

Waarde betalingsrecht en hoogte basisbetaling

De waarde van een betalingsrecht en daarmee de hoogte van de basisbetaling bedraagt € 259,73. Dit is iets lager dan vorig jaar, omdat er dit jaar minder budget is voor de directe betalingen. Reden hiervoor is dat er budget is overgeheveld van de eerste naar de tweede pijler (o.a. subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).

Uitbetaling vergroeningsbetaling

De vergroeningsbetaling (€ 111,96 per ha) wordt zoveel mogelijk samen met de basispremie uitbetaald, mits alle vergroeningscontroles zijn uitgevoerd. Er zijn echter controles die pas na 1 januari 2021 gedaan kunnen worden. Dit zal met name gelden voor akkerbouwbedrijven.

Extra betaling jonge landbouwers

Het bedrag voor de extra betaling voor jonge landbouwers is nog niet vastgesteld.

Graasdierpremie

De bedragen voor de graasdierpremie voor 2020 bedragen € 153 per vrouwelijk vleesrund en € 23 per schaap. Als het budget wordt overschreden, kunnen deze bedragen echter nog gekort worden. De uitbetaling start op 1 maart 2021.

Plafondkortingen

In 2020 wordt er geen plafondkorting GLB toegepast op de directe betalingen. De hoogte van de extra plafondkorting, waarmee geld gereserveerd wordt voor eventuele crisisuitgaven (de financiële discipline), is nog niet bekend. Deze bedraagt naar verwachting tussen 2% en 4%. Dit is meer dan vorig jaar.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro