Actueel
Agro
Gepubliceerd op 7 november 2019

Uitbetaling directe betalingen GLB 2019

RVO.nl is begin november gestart met het versturen van de beslissingen op de directe betalingen GLB 2019 (basisbetaling, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie). Vanaf 1 december wordt gestart met de uitbetalingen. Op 31 december 2019 heeft naar verwachting 95% van de aanvragers een beslissing over de basisbetaling ontvangen. De resterende 5% wordt voor 30 juni 2020 afgehandeld.

Basisbetalingen

De basisbetaling is in 2019 voor iedereen gelijk, namelijk € 262,91 per hectare subsidiabele landbouwgrond.

Uitbetaling vergroeningsbetaling

De vergroeningsbetaling (€ 113,70 per ha) wordt zoveel mogelijk samen met de basispremie uitbetaald, mits alle vergroeningscontroles zijn uitgevoerd. Er zijn echter controles die pas na 1 januari 2020 gedaan kunnen worden. Dit zal met name gelden voor akkerbouwbedrijven.

Extra betaling jonge landbouwers

Het bedrag voor de extra betaling voor jonge landbouwers is nog niet vastgesteld, omdat nog niet alle controles zijn afgerond.

Graasdierpremie

De bedragen voor de graasdierpremie voor 2019 bedragen € 153 per rund en € 53 per schaap. Als het budget wordt overschreden, kunnen deze bedragen echter nog gekort worden. Het versturen van de beslisbrief en de uitbetaling starten op 1 maart 2020.

Korting directe betalingen

In 2019 wordt er geen plafondkorting GLB toegepast op de directe betalingen. De extra plafondkorting, waarmee geld gereserveerd wordt voor eventuele crisisuitgaven in 2020 (de financiële discipline), bedraagt dit jaar 1,432635% van de betalingen vanaf € 2.000.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro