Actueel
Agro
Gepubliceerd op 4 november 2021

Uitbetaling directe betalingen GLB 2021

De directe betalingen GLB bestaan uit de basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie. De uitbetalingen over het jaar 2021 vinden tussen 1 december 2021 en 30 juni 2022 plaats. Basis- en vergroeningsbetaling De beslissingen op de aanvragen voor de basis- en vergroeningsbetalingen worden tussen half november 2021 en 30 juni 2022 verstuurd. Op 31 december 2021 heeft naar verwachting 95% van de aanvragers een beslissing over de basisbetaling ontvangen. De uitbetaling start vanaf begin december. Mogelijk ontvangt men eerst alleen de basisbetaling. Waarde betalingsrecht en hoogte basisbetaling De waarde van een betalingsrecht en daarmee de hoogte van de basisbetaling bedraagt € 259,73. Dit is gelijk aan vorig jaar. Vergroeningsbetaling De vergroeningsbetaling (43,107% van de basisbetaling, zijnde € 111,96 per ha) wordt zoveel mogelijk samen met de basispremie uitbetaald, mits alle vergroeningscontroles zijn uitgevoerd. Er zijn echter controles die pas na 1 januari 2022 gedaan kunnen worden. Dit zal met name gelden voor akkerbouwbedrijven. Extra betaling jonge landbouwers De hoogte van de extra betaling voor jonge landbouwers is nog niet bekend. Naar verwachting zal dit eind november of begin december bekend worden. Graasdierpremie De bedragen voor de graasdierpremie voor 2021 bedragen € 153 per vrouwelijk vleesrund en € 23 per schaap. Als het budget wordt overschreden, kunnen deze bedragen echter nog gekort worden. De uitbetaling start in het voorjaar van 2022. Plafondkortingen In 2021 wordt er geen plafondkorting GLB toegepast op de directe betalingen. De hoogte van de extra plafondkorting, waarmee geld gereserveerd wordt voor eventuele crisisuitgaven (de financiële discipline), bedraagt 1,659%. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2021 De betalingen voor het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) over beheerjaar 2021 starten vanaf begin januari 2022. RVO streeft er naar, in afstemming met de provincies, op 15 februari 2022 alle betalingen afgerond te hebben.

De betalingen van de vergoeding voor het aflopende agrarisch natuurbeheer 2021 (SNL-a) starten vanaf medio januari 2022 en zijn naar verwachting op 15 mei 2022 afgerond.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro