Actueel
Agro
Gepubliceerd op 16 april 2020

Uitbreiding regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen.

Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving op de peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister (o.b.v. SBI-codes). Men kan de SBI-code niet met terugwerkende kracht aanpassen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. De lijst met de vastgestelde SBI-codes  voor de TOGS staan op de website van de RVO. In de periode 16 maart t/m 15 juni 2020 moet men een omzetverlies van minimaal € 4.000 verwachten en de vaste lasten in deze periode moeten minimaal € 4.000 bedragen. Sinds de bekendmaking van deze regeling heeft het kabinet meerdere keren besloten de TOGS-regeling aan te vullen. Sinds 15 april staat de regeling ook open voor agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro