Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 17 oktober 2018

Uitkeringen aan erfgenamen MH17-slachtoffer belast

De nabestaanden van een vrouw die omkwam bij de ramp met de MH17 in 2014 moeten loonbelasting betalen over een ontvangen verzekeringsuitkering. Rechtbank Gelderland oordeelde dat uit de systematiek van de omkeerregeling volgt dat de polisuitkeringen zijn belast bij de erfgenamen.
De overledene was tijdens de MH17-ramp op zakenreis. De Amerikaanse moedermaatschappij van haar werkgever had voor haar werknemers een gecombineerde wereldwijde reis- en ongevallenverzekering afgesloten. Omdat de reisverzekering inclusief overlijdensrisicoverzekering onderdeel uitmaakte van de arbeidsvoorwaarden, was voor de nabestaanden sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking, omdat zij loon ‘genoten’ uit een vroegere dienstbetrekking van een ander. En omdat de premies voor de reisverzekering niet door de inhoudingsplichtige werkgever tot het loon waren gerekend, waren de polisuitkeringen op grond van omkeerregeling belast, omdat zij voortvloeiden uit de dienstbetrekking.
De rechtbank toonde begrip voor de gevoelens bij de nabestaanden en het verband dat zij zagen tussen het overlijden, de verzekeringsuitkering en de belastingheffing, maar merkte ook op dat bij het opstellen en toepassen van een belastingwet geen rekening wordt gehouden met de omstandigheden die tot een bepaald belastbaar feit leiden, en dat de achtergrond van deze zeer tragische gebeurtenis voor de rechter (of voor de Belastingdienst) geen reden kan zijn om de belastingwet niet toe te passen. Alleen de minister van Financiën kan eventueel op grond van de hardheidsclausule een dergelijke tegemoetkoming doen.
Bron: Rb. Gelderland, 9-10-2018

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal