Actueel
Agro
Gepubliceerd op 7 september 2022

Uitrijden drijfmest op bouwland tot 15 september

Op bouwland mag nog tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden, indien:

  • uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in elk geval acht weken blijft staan, of;
  • uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar, of;
  • in het aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

Na de teelt van maïs is het op zand- en lössgrond verplicht een vanggewas in te zaaien.

Voor bedrijven die nog ruimte in de gebruiksnormen hebben en waar de maïs door de droogte vroeg geoogst wordt/is, kan het een interessante optie zijn nog een bemesting met drijfmest toe te passen om hiermee nog een oogst- en vervoederbaar vanggewas te telen.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro