Gepubliceerd op 21 mei 2024

Uitstel begindatum eco-activiteit groene braak

Vanwege het natte voorjaar is de begindatum van de eco-activiteit groene braak aangepast van 1 juni naar 15 juni. Het perceel moet nu voor minimaal 80% zichtbaar bedekt zijn van 15 juni tot en met 31 augustus. Dit kan bijvoorbeeld door een kruidenmengsel in te zaaien of door spontane opkomst. Bij spontane opkomst mag geen van de gewassen overwegend aanwezig zijn. In het aanvraagjaar mogen minimaal negen maanden achter elkaar geen chemische gewasbeschermingsmiddelen en mest gebruikt worden. Wanneer het gewas langer dan negen maanden blijft staan, is het gebruik hiervan nog steeds niet toegestaan. Het gewas mag hele jaar niet beweid en geoogst worden.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024