Actueel
Agro
Gepubliceerd op 1 november 2018

Uitstel en aanpassing regeling fosfaatbank

De Minister van LNV heeft naar aanleiding van drie moties vanuit de Tweede Kamer besloten de ontwerpregeling voor de fosfaatbank aan te passen en de openstelling uit te stellen tot naar verwachting medio 2019. Aanvankelijk was het de bedoeling de fosfaatbank in november 2018 open te stellen.

Aanpassing regeling fosfaatbank

Met de eerste motie heeft de Tweede Kamer verzocht om de regeling fosfaatbank zodanig aan te passen dat de eis van grondgebondenheid geldt voor alle entiteiten van de aanvrager, zodat het niet loont om vee te verplaatsen naar een andere entiteit. In een tweede motie is verzocht de regeling zodanig aan te passen dat de productieruimte waarop bedrijven aanspraak kunnen maken nog verder wordt ingeperkt dan de reeds bestaande maximering die inhoudt dat de productieruimte positief moet zijn, ook na verlening van de ontheffingen. Dat betekent dat de minister de ontwerpregeling opnieuw moet bezien en deze in haar huidige vorm niet kan vaststellen.

Uitstel openstelling fosfaatbank

Een derde motie verzocht de minister om de regeling niet eerder open te stellen dan na afwikkeling van alle bezwaren in het kader van het fosfaatrechtenstelsel. Volgens de minister kunnen ondernemers ook gedurende een lopende bezwaarprocedure aanspraak maken op de regeling fosfaatbank en staat dit de openstelling dus niet in de weg. Zij verwacht een groot deel van de reeds ingediende bezwaarschriften in 2018 te kunnen afhandelen. Echter, het aanzienlijk aantal aanvragers dat stelt dat in hun geval sprake is van een individuele disproportionele last en de uitgebreide toets die daarop uitgevoerd moet worden, betekenen dat een aanzienlijk aantal bezwaarprocedures nog in 2019 door zal lopen. De uitvoering van de motie heeft tot gevolg dat naar verwachting de fosfaatbank medio 2019 opengesteld kan worden.

 

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro