Actueel
Agro
Gepubliceerd op 7 mei 2020

Uitzondering termijnkorting bij aanpassen Gecombineerde opgave

Gecombineerde opgave

De Gecombineerde opgave moet uiterlijk 15 mei worden ingediend om een korting op de GLB-subsidies te voorkomen. Wanneer de opgave tussen 16 mei en 9 juni 2020 wordt ingestuurd, volgt een korting van 1% per werkdag. Voor aanvragen van betalingsrechten uit de Nationale reserve geldt zelfs een korting van 3% per werkdag. Als de aanvraag na 9 juni 2020 wordt ingediend, ontvangt men in het geheel geen subsidie. Ook een aanpassing van de opgave na 15 mei kan normaliter leiden tot een korting. Waarvoor geldt de termijnkorting? De termijnkorting geldt voor de volgende subsidies:

  • uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling;
  • extra betaling voor jonge landbouwers;
  • nieuwe betalingsrechten uit Nationale reserve;
  • premie brede weersverzekering;
  • graasdierpremie;
  • uitbetaling Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-a).

Uitzondering i.v.m. corona-crisis

De RVO heeft aangegeven dat agrariërs die door de corona-crisis bij het invullen van de opgave minder hulp hebben gehad dan normaal, de opgave tot en met 9 juni zonder termijnkorting mogen aanpassen. Maar daarvoor moeten alle van toepassing zijnde subsidies wel uiterlijk 15 mei aangevraagd zijn. Praktisch gezien komt dit er op neer dat de opgave op 15 mei wel geheel ingevuld moet zijn, omdat men deze anders niet kan verzenden. Wanneer een subsidie pas na 15 mei wordt aangevraagd, geldt wel de normale termijnkorting.

Opmerking redactie

Wanneer men gebruik wil maken van fosfaatreparatie en/of fosfaatdifferentiatie, is het ook belangrijk dat de opgave uiterlijk 15 mei wordt ingestuurd en dat de fosfaattoestand van de betreffende percelen is ingevuld.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro