Nieuws
Gepubliceerd op 9 november 2022

Urencriterium, oversluiten en andere belastingbesparingstips

Een nieuwe blog van assistent accountant Daniël Landman

Het eind van het jaar is weer in zicht. Als uw partner in ondernemen voorzien we u in deze periode altijd graag van nuttige tips. Zo profiteert u optimaal van fiscale faciliteiten en veranderde wet- en regelgeving.

#Tip 1: Check of u aan het urencriterium voldoet

Als ondernemer kun u in aanmerking komen voor bepaalde aftrekposten in uw aangifte inkomstenbelasting. Denk hierbij aan de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve. U moet hiervoor wel voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Ook indien u gedurende het jaar met uw onderneming bent gestart, moet u alsnog minimaal 1.225 uren aan uw onderneming hebben besteed om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen. Wilt u profiteren van dit voordeel? Ga dan na of u genoeg uren aan uw onderneming hebt besteed.

#Tip 2: Profiteer van de jubelton, nu het nog kan

U kunt dit jaar voor het laatst, onder voorwaarden, tot 106.671 euro onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. Deze vrijstelling, de jubelton, wordt namelijk per 1 januari 2023 verlaagd tot 28.947 euro en afgeschaft per 1 januari 2024. Het bedrag van 106.671 euro kunt u spreiden over dit jaar en volgend jaar. De ontvanger moet de schenking uiterlijk in 2024 besteden en dit moet zijn aan de eigen woning. Verder moet de ontvanger of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en mag binnen de relatie van schenker en ontvanger maar eenmaal beroep op deze verhoogde vrijstelling worden gedaan. Als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, hoeft de ontvanger over die schenking van 106.671 euro – in tegenstelling tot de meeste andere schenkingen – geen erfbelasting te betalen.

#Tip 3: Sluit indien gunstig uw hypotheek over

Hoewel de hypotheekrente weer aan het stijgen is, kan het soms aantrekkelijk zijn een nieuw (lager) rentepercentage overeen te komen met uw bank, of om uw hypotheek over te sluiten. Meestal bent u dan wel boeterente verschuldigd of moet u andere kosten maken, zoals voor een notariële hypotheekakte en taxatiekosten. Deze boeterente en kosten zijn in 2022 nog aftrekbaar tegen 40 procent. In 2023 wordt dat percentage 36,93 procent. Wilt u gebruikmaken van het hogere aftrekpercentage, pas uw hypotheek dan nog aan voor het einde van het jaar.

#Tip 4: Benut de WKR

Benut de werkkostenregeling optimaal in 2022 en maak gebruik van de verruiming in 2023.

Via de werkkostenregeling mag u als werkgever een percentage van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. De vrije ruimte bedraagt in 2022 1,7 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom. Over het meerdere van het fiscale loon bedraagt de vrije ruimte 1,18 procent. Controleer of u de vergoedingen en verstrekkingen die u in 2022 aan uw werknemers hebt gegeven, correct hebt verwerkt voor de werkkostenregeling. Controleer ook of u nog ruimte over hebt om de WKR optimaal te gebruiken, bijvoorbeeld door uitruil van bruto- voor nettoloon. Let er daarnaast op dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2023 ruimer wordt. De vrije ruimte over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom wordt in 2023 eenmalig uitgebreid naar 3 procent. U kunt uiteraard nu alvast in kaart brengen waar het werkkostenregeling-budget voor 2023 aan te besteden. 

#Tip 5: Een elektrische auto kopen? Doe dat nog dit jaar

Was u al van plan op korte termijn een elektrische auto te kopen voor een aankoopbedrag van meer dan € 30.000 en deze op de zaak te zetten? Koop die auto dan indien mogelijk nog dit jaar. Vanaf 2023 wordt de verlaagde bijtelling van 16% namelijk berekend over een cataloguswaarde van maximaal € 30.000. Nu is dat nog over € 35.000. Dat scheelt u dus 6% aan bijtelling (16% in plaats van 22%) over de cataloguswaarde van € 30.000 tot € 35.000, gedurende maximaal vijf jaar.

#Tip 6: Optimaliseer de samenstelling van uw box 3-vermogen

Over de heffing over vermogen (box 3) is de afgelopen periode zeer veel te doen geweest. Vanaf 2026 moet er heffing over het werkelijk rendement gaan plaatsvinden. Tot die tijd wordt vanaf 2023 het inkomen nog steeds bepaald aan de hand van fictieve rendementen. Hierbij wordt echter uitgegaan van de werkelijke samenstelling van iemands vermogen verdeeld over drie verschillende categorieën:

  1. bank- en spaartegoeden, deposito, contant geld
  2. alle overige bezittingen
  3. alle schulden.

Elke categorie kent een eigen fictief rendement. De hoogte van categorie 1 en 3 is nog onbekend, maar categorie 2 is met 6,17% in 2023 beduidend hoger dan categorie 1. Omdat de peildatum van het vermogen op 1 januari ligt, heeft u nog slechts kort de tijd om u daarop voor te bereiden. Zo kan het interessant zijn om de komende jaren overige bezittingen met een laag of onvoorspelbaar rendement aan de bv over te dragen. Omgekeerd is de afgelopen jaren op grote schaal spaargeld in bv’s ondergebracht. Dankzij deze forfaitaire heffing kan dat spaargeld weer terug naar privé.

#Tip 7: Speel in op hogere bijtelling na 5 jaar

De percentages aan bijtelling voor de auto van de zaak gelden voor een periode van 60 maanden. Daarna geldt het voor dat jaar geldende percentage. Dit betekent dat voor elektrische auto’s die in 2018 voor het eerst op naam zijn gesteld, de bijtelling van 4% over de hele cataloguswaarde in 2023 wijzigt in een bijtelling van 16% over de eerste € 30.000 en 22% over het bedrag daarboven. Bezit u zo’n auto? Dan kunt u wellicht de hogere bijtelling voorkomen. Bijvoorbeeld door de auto naar privé te halen. Deze optie is met name interessant voor de dga. Voor de ondernemer in de inkomstenbelasting is dit alleen mogelijk als de auto in 2023 niet meer dan 10% zakelijk gebruikt gaat worden. Een andere optie is de auto nog maximaal 500 km privé te gebruiken. U krijgt dan geen bijtelling meer.

#Tip 8: Cluster uw zorgkosten voor belastingaftrek

Zorgkosten zijn nog steeds aftrekbaar. Dit jaar kan dat nog tegen maximaal 40%, volgend jaar tegen maximaal 36,93%. Er geldt wel een drempel. Dit betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn. Hebt u bijvoorbeeld dit jaar een fors bedrag aan de tandarts uitgegeven en wilt u bijvoorbeeld een nieuw hoortoestel aanschaffen? Overweeg dit dan nog dit jaar te doen. Waarschijnlijk schiet u dan voor een groter bedrag over de drempel heen, wat u belastingbesparing oplevert.

#Tip 9: Zorg dat uw administratie op orde is

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie op te zetten en bij te houden. Is uw administratie niet volledig? Of bewaart u uw administratie niet lang genoeg? Dan kan dat tot gevolg hebben dat uw omzet en winst door de Belastingdienst worden vastgesteld en dat de Belastingdienst zelf de verschuldigde belasting berekent.

We zetten voor u op een rij welke gegevens correct verwerkt moeten zijn in uw administratie:
• kasadministratie (inclusief kladaantekeningen) en kassabonnen;
• financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
• tussentijds gemaakte controleberekeningen;
• ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
• bankafschriften;
• contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
• agenda’s en afsprakensysteem;
• correspondentie;
• software en databestanden, computerprogramma’s en bestanden;
• gegevens over het aantal kilometers dat u hebt gereden met een zakelijke auto, bijvoorbeeld via een rittenregistratie. Dit laatste geldt uiteraard indien dit nodig is voor het vermijden van de bijtelling.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024