Actueel
Agro
Gepubliceerd op 29 december 2021

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2021

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?

Algemeen

Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag vast. Vastlegging van de voorraden overige meststoffen (kunstmest). Vaststelling gemiddeld aantal aanwezige dieren over 2021 (veesaldo- of diertelkaart). Periode en aantal naar natuurterreinen uitgeschaarde dieren.

Staldieren

Leg het aantal op 31 december aanwezige dieren en het bijhorende gewicht vast. Bepaal de omvang van de voervoorraden.

Melkvee (BEX/kringloopwijzer)

Hoeveelheid geproduceerde koemelk (afgeleverd, zelf verzuiveld, melk voor kalveren, ‘antibioticamelk’ en privé-melk. Zorg dat alle partijen ruwvoer (kuilen, maar ook alle losse balen) zijn bemonsterd en dat de omvang is vastgesteld door de monsternemer. De bedrijfsplattegrond met daarop de plaatsen van alle voeropslagen dient ondertekend te zijn door u en de monsternemer. Leg de omvang van de voervoorraden (ruwvoer, bijproducten, krachtvoer) per einde van het jaar vast op een situatieschets en voorzie deze schets van datum en handtekening.

Zorg ervoor dat de vastgelegde gegevens overeenkomen met de financiële administratie.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro