Actueel
Agro
Gepubliceerd op 27 december 2022

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2022

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?

Algemeen

Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag vast. Vastlegging van de voorraden overige meststoffen (kunstmest). Vaststelling gemiddeld aantal aanwezige dieren over 2022 (veesaldo- of diertelkaart). Periode en aantal naar natuurterreinen uitgeschaarde dieren.

Staldieren

Leg het aantal op 31 december aanwezige dieren en het bijhorende gewicht vast. Bepaal de omvang van de voervoorraden.

Melkvee (BEX/kringloopwijzer)

Hoeveelheid geproduceerde koemelk (afgeleverd, zelf verzuiveld, melk voor kalveren, ‘antibioticamelk’ en privé-melk). Zorg dat alle partijen ruwvoer (kuilen, maar ook alle losse balen) zijn bemonsterd en dat de omvang is vastgesteld door de monsternemer. De bedrijfsplattegrond met daarop de plaatsen van alle voeropslagen dient ondertekend te zijn door u en de monsternemer. Leg de omvang van de voervoorraden (ruwvoer, bijproducten, krachtvoer) per einde van het jaar vast op een situatieschets en voorzie deze schets van datum en handtekening.

Zorg ervoor dat de vastgelegde gegevens overeenkomen met de financiële administratie.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro