Actueel
Agro
Gepubliceerd op 31 augustus 2020

Verbod nertsenhouderij vanaf maart 2021

Het kabinet heeft besloten het houden van nertsen vanaf maart 2021 te verbieden. Reden hiervoor is dat er op diverse nertsenbedrijven (tot op heden 42) infecties met SARS-CoV-2 zijn aangetoond. Het kabinet acht het van belang om verspreiding van het virus binnen de nertsenhouderij te stoppen, ook omdat de humane COVID-19-situatie ongewis is en dat te allen tijde moet worden voorkomen dat er een reservoir ontstaat dat mogelijk volgend voorjaar een groter risico voor de volksgezondheid. Daarnaast worden aanvullende maatregelen genomen, die per direct ingaan. Nadeelcompensatieregeling Tegelijk met het wetsvoorstel tot beëindiging van de nertsenhouderij zal een nadeelcompensatieregeling uitgewerkt worden. Voor deze regeling wordt een bedrag van maximaal € 150 miljoen gereserveerd. Daarnaast is reeds € 32 miljoen gereserveerd voor onder andere sloop- en ombouwkosten in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij. Er wordt bezien wat de mogelijkheden zijn om deze reservering te betrekken bij de nadere uitwerking van de stoppersregeling. Aanvullende maatregelen Het kabinet treft met directe ingang de volgende aanvullende maatregelen:

Nertsenhouders worden verplicht wekelijks alle kadavers van natuurlijk gestorven nertsen op te sturen aan de Gezondheidsdienst voor Dieren. Het wisselen van werknemers tussen bedrijven is voortaan slechts mogelijk wanneer een wachtperiode van tien dagen wordt nageleefd (tussen het werken op het ene en het andere nertsenbedrijf). Nertsenhouders worden verplicht vooraf aan de NVWA te melden wie er wanneer op de bedrijven in de stallen werkt.

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Agro

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro