Actueel
Agro
Gepubliceerd op 5 juni 2020

Vergoeding kosten opruimen drugsafval

Gedupeerden drugsafval

Gedupeerden die kosten in 2019 en 2020 kosten maken of hebben gemaakt voor het opruimen van gedumpt drugsafval kunnen hiervoor compensatie aanvragen bij hun provincie. De nieuwe regeling is tot stand gekomen na overleg met de VNG en de provincies, waarbij de provincies bereid zijn gevonden om een regeling te creëren die de basis vormt om de middelen uit te keren aan gedupeerden. Om hier uitvoering aan te geven stellen alle provincies een landelijk geharmoniseerde subsidieregeling vast.

De toezegging is dat het Rijk jaarlijks, in elk geval tot en met 2024, tot € 1 miljoen beschikbaar stelt voor uitvoering van de regeling(en). 100% vergoeding voor particulieren, maximaal € 24.999 De regeling is bestemd voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast kunnen particulieren (waaronder agrariërs), inclusief Staatsbosbeer, die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn van de regeling gebruik maken.

Particulieren krijgen 100% van de kosten voor het afvoeren en verwerken van gedumpt drugsafval en het eventueel saneren van bodem vergoed. Voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen (publieksrechtelijke rechtspersonen) bedraagt de  vergoeding 50%. In beide gevallen geldt een maximum van € 24.999.

Aanvragen subsidie

De subsidie kan vanaf juni tot en met 1 december 2020 aangevraagd worden bij de provincie Noord-Brabant. Zij voert ook namens de andere provincies de regeling uit, maar met uitzondering van de provincie Gelderland. Deze provincie heeft voor dit jaar nog een subsidieregeling openstaan en voert deze dit jaar nog zelfstandig uit.

Terugwerkende kracht

Voor zover de middelen van ‘oude regelingen’ niet toereikend waren om particulieren en gemeenten ook in 2019 te compenseren, wordt de nieuwe regeling met terugwerkende kracht van toepassing verklaard.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro