Actueel
Agro
Gepubliceerd op 1 mei 2022

Verlaging afromingspercentage bij overdracht fosfaatrechten naar 10%

Het afromingspercentage bij de overgang van een fosfaatrecht is met ingang van 30 april 2022 weer verlaagd naar 10%. De reden hiervoor is dat het totaal aantal fosfaatrechten in Nederland onder het fosfaatproductieplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat is gekomen.

Artikel 77b van de Meststoffenwet bepaalt dat in dat geval het afromingspercentage met onmiddellijke ingang wordt verlaagd van 20% naar 10%. Dit betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij een registratie van een kennisgeving van een overdracht van fosfaatrechten die na 29 april 2022 besluit wordt geregistreerd, afroomt tegen het lagere percentage van 10%. Bij een registratie van een kennisgeving die is uitgevoerd tussen 6 juni 2019 en 30 april 2022, blijft het percentage 20%.  

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro