Actueel
Agro
Gepubliceerd op 23 september 2020

Verleasen stikstofruimte

Mogelijkheid om ongebruikte stikstofruimte te verleasen

Verschillende provincies maken het verleasen van stikstofruimte mogelijk. Het verleasen biedt onder andere veehouders de kans ongebruikte stikstofruimte tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan projecten die een tijdelijke depositie hebben van maximaal twee jaar. Hier valt bijvoorbeeld een project onder met een aanlegfase van maximaal twee jaar (bijv. de aanleg van een windmolenpark, de reconstructie van een weg of het bouwrijp maken van een bedrijventerrein).

Geen intrekking toestemming saldogevende activiteit

Aangezien verleasen een tijdelijke constructie is, wordt niet overgegaan tot intrekking van de toestemming voor de saldogevende activiteit. Er moet wel een rechtstreekse relatie bestaan tussen het project met een tijdelijke depositie en het tijdelijk buiten gebruik stellen van de saldo­geven­de activiteit.

Tijdelijke buitengebruikstelling

De tijdelijke buitengebruikstelling van de toestemming voor de saldogevende activiteit wordt geregeld met een tijdelijke beperking van de toestemming. In de overeenkomst tussen saldogever en saldo-ontvanger moet de saldogever hiermee instemmen. Deze tijdelijk in te perken toestemming kan een natuurvergunning betreffen, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, onderdeel milieu of natuur of melding Activiteitenbesluit.

Pas op bij saldogever met alleen een melding Activiteitenbesluit

In het geval de saldogever alleen beschikt over een melding Activiteitenbesluit en geen andere in de provinciale beleidsregel genoemde toestemmingen, is een tijdelijke beperking van deze toestemming alleen mogelijk met een nieuwe (ingeperkte) melding. De voordelen die gepaard gaan met de constructie van verleasen (het tijdelijk ter beschikking stellen van ruimte aan een ander, om deze vervolgens weer volledig zelf te gebruiken) kunnen hiermee vervallen. Namelijk wanneer op een later moment een nieuwe melding zou moeten worden ingediend om weer van de volledige ruimte gebruik te kunnen maken, waarbij de ingeperkte melding als referentiesituatie zal gelden. Deze vorm van verleasen met stikstofemissie van een saldogever met alleen een melding Activiteitenbesluit is om die reden niet in iedere situatie aan te raden, omdat het kan leiden tot een beperking van bestaande rechten.

Aanpassing Gecombineerde opgave vanwege niet-productief bouwland

Gepubliceerd op
24 april 2024
Agro

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro