Actueel
Agro
Gepubliceerd op 16 december 2021

Verlenging steunpakket in 2022

Het kabinet heeft besloten om het steunpakket in verband met de coronamaatregelen ook in het eerste kwartaal van 2022 open te stellen.

Het steunpakket bevat onder meer de volgende onderdelen:

Om werknemers tegemoet te komen in de loonkosten wordt in het eerste kwartaal van 2022 een nieuwe tranche van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opengesteld (NOW-6). De omzetdrempel blijft gehandhaafd op 20%, het vergoedingspercentage blijft 85% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op 85%. Ook blijft de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies op 80% in de NOW-6.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd. Ondernemers kunnen hiervan gebruikmaken als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%.

Ook de regeling Ongedekte Vaste Kosten land- en tuinbouw wordt ongewijzigd doorgetrokken naar het eerste kwartaal van 2022. Het uitstel van betaling van belastingen wordt verlengd tot 31 januari 2022. Het kabinet zal meer tijd nemen voor het opstarten van de invordering van belastingschulden.

Bedrijven en particulieren die hun belastingschuld nog niet hebben ingelost, krijgen in januari 2022 een brief waarin onder meer wordt beschreven hoe ze alsnog uitstel van betaling kunnen aanvragen. De betekening van dwangbevelen – aanvankelijk gepland vanaf 7 januari 2022 – wordt tenminste een maand uitgesteld.

Per 1 oktober 2021 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopgezet en is er voor zelfstandigen inkomensondersteuning beschikbaar in de vorm van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bbz-regeling was tijdelijk vereenvoudigd. De vereenvoudigde Bbz wordt nu verlengd tot 1 april 2022. In de laatste verlenging van de Tozo-regeling is generiek geregeld dat ondernemers op 1 januari 2022 dienen te starten met het terugbetalen van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal. Ondernemers krijgen daar dan vijf jaar de tijd voor vanaf het moment van verstrekking. Op basis van artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht hebben gemeenten de mogelijkheid om uitstel van betaling te verlenen.

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Agro

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro