Actueel
Agro
Gepubliceerd op 18 juli 2023

Verplicht rustgewas op zand- en lssgrond

Op bouwland op zand- en lössgrond moet in de periode 2023 tot en met 2026 minimaal één keer een rustgewas geteeld worden. Deze verplichting geldt niet voor:

  • Voor teelten van gewassen die vanaf 1 januari 2023 meer dan vier jaar onafgebroken op een perceel staan;
  • of Voor biologische teelten.

Rustgewas als hoofdteelt

De verplichting tot het telen van een rustgewas kan ingevuld worden door het telen van een aangewezen gewas als hoofdteelt. Toegestaan zijn onder meer: grassen, granen, luzerne en verschillende soorten bloembollen.

Onbemest vanggewas

Er kan ook voldaan worden aan de rustgewasverplichting door na een korte hoofdteelt een vanggewas in te zaaien. Dit vanggewas moet vóór 1 september worden ingezaaid en mag niet bemest worden. Inzet rustgewas als eco-activiteiten Een geteeld rustgewas kan mogelijk ook ingezet worden als eco-activiteit in het GLB. Sommige rustgewassen kunnen meetellen voor de eco-activiteit rustgewas. Een onbemest vanggewas kan gebruikt worden voor de eco-activiteit ‘groenbedekking’.  Daarvoor moet het vanggewas wel blijven staan tot 1 maart en moet mechanisch ondergewerkt worden zonder vooraf doodspuiten.

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro