Actueel
Agro
Gepubliceerd op 12 september 2023

Verplicht vanggewas na snijmas in NV-gebieden

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs. Deze verplichting geldt met ingang van 2023 ook voor bedrijven in met nutriënten verontreinigde gebieden, die gebruik maken van derogatie.

Wat zijn NV-gebieden? In 2023 zijn door de minister met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) aangewezen. Dit zijn gebieden waar extra maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. In 2023 zijn dit de werkgebieden van de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta.

Hoe vanggewas inzaaien? Een vanggewas na maïs mag op 3 manieren worden gezaaid:

Door onderzaai. Door direct nadat de mais is geoogst een vanggewas in te zaaien. Door na de oogst van snijmais wintergraan te telen. Dit geldt als hoofdteelt in het volgende jaar.

Wanneer vanggewas als hoofdteelt? Soms is het verplicht om een vanggewas als hoofdteelt te gebruiken voor het volgende jaar. Dit is het geval als het bedrijf vanaf 2 oktober, maar uiterlijk 31 oktober:

een vanggewas teelt na snijmais, of; een andere maissoort oogst en het vanggewas niet direct daarna kan inzaaien.

Vanggewas doorgeven aan RVO tot en met 1 oktober Landbouwers op zand- en lössgronden en in de NV-gebieden geven het vanggewas door in de Gecombineerde Opgave op mijn.rvo.nl. Voor ieder maisperceel geeft men het vanggewas op als nateelt. Dit gebeurt voor alle vanggewassen die men zaait. Daarbij moet ook worden ingevuld of er na snijmais uiterlijk op 1 oktober of na 1 oktober wordt ingezaaid. Indien de ingevulde zaaidatum niet wordt gehaald, hoeft de nieuwe datum alleen doorgegeven te worden als er op of na 2 oktober wordt gezaaid. Doorgeven kan tot en met 1 oktober 2023. Voor alle biologisch geteelde maïs en voor op gangba­re wijze geteelde suikermaïs, CCM, korrelmaïs en MKS geldt dat het vanggewas uiterlijk 31 oktober moet worden ingezaaid. Vernietiging vanggewas Het vanggewas mag in ieder geval niet voor 1 februari vernietigd worden. Door het vang­gewas te laten staan tot 1 maart, kan het gebruikt kan wor­den voor de eco-activiteit ‘Groenbedekking’ in 2024, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

Verhuur woningen meer dan normaal vermogensbeheer

Gepubliceerd op
25 februari 2024
Agro

Wijzigen verdeling opbrengsten eigen woning nog mogelijk

Gepubliceerd op
21 februari 2024
Agro

Hoger budget voor eco-regeling 2023

Gepubliceerd op
21 februari 2024
Agro