Actueel
Agro
Gepubliceerd op 6 juni 2019

Verplichte registratie eigenaren vleeskalveren bij SBK

Het Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is op 13 april 2018 Algemeen Verbindend (AVV) verklaard door het ministerie van LNV. Het Programma Onderzoek en Innovatie bevat de onderzoeksthema's diergezondheid inclusief dierenwelzijn, voedselveiligheid en volksgezondheid en keteninnovatie. Het oogmerk is het vergaren van meer kennis en inzicht zodat een kalvereigenaar zijn bedrijfsspecifieke keuzes beter kan onderbouwen ten einde het verdienmodel te verbeteren.

De algemeen verbindend verklaring betekent dat alle eigenaren van vleeskalveren zich voor 1 juli 2019 moeten registreren bij SBK en moeten bijdragen aan het Onderzoek- en Innovatieprogramma. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door het aantal opgezette vleeskalveren en bedraagt voor 2019 € 0,10 per vleeskalf (start: € 0,06 per opgezet vleeskalf, afmest: € 0,14 per opgezet vleeskalf).

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro