Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 3 januari 2022

Verschillende periodes, verschillende straffen mogelijk

Men mag niet voor hetzelfde feit zowel met een vergrijpboete als een taakstraf worden bestraft. Maar iemand kan wel beide straffen krijgen voor een zelfde soort handelingen in verschillende periodes.

Een echtpaar en hun dochter exploiteren via hun VOF een kledingwinkel in de periode 2015 tot en met 2018. De fiscus houdt bij de VOF een boekenonderzoek waarbij de aanvaardbaarheid van de btw-aangiften over de tijdvakken in de periode 2014 – 2017 centraal staat. Tijdens het onderzoek wordt ook 2018 meegenomen. Aan de hand van het onderzoek constateert de inspecteur dat de VOF te veel btw heeft afgetrokken. De Belastingdienst legt daarom de vader een naheffingsaanslag omzetbelasting op. Daarnaast krijgt de vader voor 2018 een vergrijpboete opgelegd van 50% van de nageheven btw. Bovendien verklaart de strafrechter hem schuldig aan het meermaals opzettelijk indienen van een onjuiste aangifte. Dit levert de vader een taakstraf op van 240 uren. Ook wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden voorwaardelijk. Volgens de man is hij nu dubbel gestraft voor hetzelfde feit, wat in strijd is met het una via-beginsel. Maar Rechtbank Zeeland-West-Brabant wijst het beroep van de man af. De strafrechter heeft namelijk de man veroordeelt tot een taakstraf vanwege het indienen van onjuiste aangiftes over de periode van 2014 tot en met 2017. De vergrijpboete die de inspecteur heeft opgelegd, betreft de tijdvakken in 2018. In principe is de vergrijpboete terecht opgelegd. De rechtbank vindt echter de hoogte niet gepast. De man heeft immers twee keer het traject van een ‘criminal charge’ moeten ondergaan. Bovendien behoren de strafbare feiten tot het zelfde feitencomplex. Daarom besluit de rechtbank de vergrijpboete met 10% te matigen.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 08-12-2021 (gepubl. 20-12-2021)

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal