Actueel
Agro
Gepubliceerd op 27 augustus 2020

Verzekeraar hoeft schade tijdens storm niet te vergoeden

Je kunt wel verzekerd zijn voor stormschade, maar betekent dat ook dat dergelijke schade wordt uitgekeerd? Tijdens een storm stortte in 2015 een deel van een stal in. De veehouder meldde de schade bij de verzekeraar. Deze weigerde echter te betalen, omdat uit onderzoek bleek dat de schade was veroorzaakt door de gebrekkige staat van de constructie van de stal. Door corrosie waren de trekstangen in de spantconstructie dusdanig aangetast dat deze de erop komende belastingen niet meer konden opnemen. Ook zonder storm was de stal mogelijk ingestort. De rechtbank wees de schadeclaim van de veehouder echter af. De schade was niet veroorzaakt door een gedekt evenement (storm), maar door de gebrekkige staat van de constructie. De instorting van de stal had slechts kunnen optreden als gevolg van de verzwakte constructie, waarbij de storm van ondergeschikt belang was geweest. Dat de stal in 2009 nog was gerenoveerd en in 2015 eerdere, mogelijk zelfs zwaardere stormen had doorstaan deed niets af aan de conclusies van meerdere onderzoeken. Bepalend was de staat van de stal ten tijde van de storm. Dat de verzekeraar de stal in 2002 en 2010 nog had geïnspecteerd, deed er evenmin toe. Deze inspecties hadden niets van doen met de constructie van de stal.

 

Moraal van het verhaal: inspecteer regelmatig de belangrijke onderdelen van de constructie.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro