Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 11 oktober 2018

Volledige transitievergoeding voor bijna-AOW’er

Een werknemer die kort voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt ontslagen, heeft toch recht op een volledige transitievergoeding, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.
De arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is na toestemming van het UWV opgezegd. De werknemer ontving een IVA-uitkering en zou binnen twee jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Daarom vond zijn werkgever het niet redelijk en niet billijk dat de werknemer een volledige transitievergoeding zou krijgen. Dat vond de rechtbank in Eindhoven ook en daarom matigde de rechtbank de vergoeding tot € 25.000. Hof Den Bosch kwam echter tot een ander oordeel en kende de werknemer een volledige transitievergoeding tot van € 73.514,42.
De Hoge Raad sloot zich aan bij het oordeel van het hof. In het verleden, namelijk voordat de transitievergoeding op grond van de Werk wet en zekerheid van kracht werd, werd de ontbindingsvergoeding door de kantonrechter wél afgetopt als de werknemer binnen afzienbare tijd recht kreeg op een AOW-uitkering. Maar de Hoge Raad stelt vast dat de wetgever er niet voor heeft gekozen om voor de transitievergoeding een soortgelijke wettelijke regeling te treffen. De werknemer heeft daarom recht op een volledige transitievergoeding.
Bron: Hoge Raad, 5-10-2018

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal