Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 3 december 2020

Voor benadeling aan werkgever te betalen vergoeding in box 1

Als een werknemer buiten medeweten van zijn werkgever een afspraak maakt met een zakenrelatie van het bedrijf, kan hij daarmee zijn werkgever benadelen. Hof Den Haag oordeelt dat voor- en nadelen uit deze afspraak resultaat uit overige werkzaamheden vormen. Ontdekt de werkgever de afspraak en vordert hij een schadevergoeding? Dan mag de werknemer deze verplichting niet als schuld in box 3 opgeven.

Een man werkt als ‘treasury & control manager’ voor een stichting. Vanwege zijn positie is hij bevoegd om namens de stichting derivaatcontracten af te sluiten. Daarbij maakt de man gebruik van de diensten van een tussenpersoon. Deze tussenpersoon ontvangt van een aantal banken een provisie als de stichting een derivaat afsluit. Hoe langer de looptijd van het derivaat, des te hoger de provisie. Op grond van een afspraak met de manager betaalt de tussenpersoon een deel van de provisies aan hem door. Dit alles gaat achter de rug van de stichting om, die door deze gang van zaken wordt benadeeld. Wanneer de stichting hierachter komt, ontslaat zij de manager op staande voet. De stichting vordert bovendien van hem een schadevergoeding. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de betaling van de schadevergoeding kwalificeert als negatief loon. Zolang de betaling uitblijft, valt de verplichting bij de man in box 3. De inspecteur is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en tekent hoger beroep aan. Daarop gaat de manager ook in hoger beroep. Hij stelt dat de doorbetaalde provisies voor hem negatief loon zijn. Daarbij maakt hij overigens niet aannemelijk dat de ontvangen provisies (gedeeltelijk) ongedaan zijn gemaakt. Het hof erkent dat de manager de dooruitdelingsafspraak alleen kon maken omdat hij in dienstbetrekking was bij de stichting. Dat betekent echter nog niet dat de voor- en nadelen uit die afspraak positief en negatief loon zijn. Het verband tussen deze resultaten en de dienstbetrekking is namelijk te ver verwijderd. Het hof komt daardoor tot de conclusie dat de voor- en nadelen uit de doorbetalingsafspraak kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Vervolgens behandelt het hof de vraag wat de manager mag doen met de schadevergoeding die hij verwacht te moeten betalen. Het hof oordeelt dat de man in beginsel voldoet aan de voorwaarden om ten laste van zijn ROW een voorziening te vormen. Het hof benadrukt dat de man geen voorziening mag vormen voor kosten voor zover vrijwel vast staat dat hij ze nooit zal betalen. Omdat de verplichting in box 1 valt, mag de man deze niet opgeven als box 3-schuld.

Bron: Hof Den Haag 23-10-2020

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal