Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 7 februari 2022

BOX 3 en voorlopige aanslag 2022 aanpassen?

Mogelijk hebt u in januari 2022 voor het eerst, en ongevraagd, een voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) ontvangen voor 2022. De uitspraak van de Hoge Raad van 24 december jl. rond de spaartaks heeft gevolgen voor u, indien u box 3-heffing betaalt. Deze gevolgen zijn vooralsnog onzeker. Daarom kunnen wij ons voorstellen dat u ervoor kiest om het box 3-gedeelte van uw voorlopige aanslag tot nihil laten verminderen. Als uw partner in ondernemen wijzigen wij deze aanslag graag voor u.

Uitspraak Hoge Raad spaartaks en gevolgen voor u

De Hoge Raad heeft op 24 december jl. geoordeeld dat de forfaitaire vermogensrendementsheffing in box 3, ook wel spaartaks genoemd, over de jaren 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en discriminatieverbod. Dit houdt in dat de belastingheffing over het vermogen naar het werkelijk gemaakte rendement moet plaatsvinden. De gevolgen van deze uitspraak zijn vooralsnog niet helder en zullen per belastingplichtige verschillen. In politiek Den Haag wordt volop gewerkt aan een oplossing en uiteraard volgen we bij telt® de ontwikkelingen op de voet.

Waarom u een voorlopige aanslag hebt ontvangen

Als u in voorgaande jaren met de definitieve aanslag IB moest (bij)betalen, zal de Belastingdienst, ongevraagd, een te betalen voorlopige aanslag opleggen. Is het voor het eerst dat u een voorlopige aanslag ontvangt? In dat geval kan dit eenmalig leiden tot een tijdelijke relatief hoge belastingdruk. U dient namelijk vóór 1 maart 2022 te starten met het betalen van de belasting over het geschatte inkomen van het huidige jaar, terwijl u ook de definitieve aanslag IB over het vorige jaar nog moet voldoen. 

Met de voorlopige aanslag streeft de Belastingdienst ernaar om de betalingen van de IB gelijk te laten lopen met het werkelijke inkomen. Op deze manier is achteraf het verschil tussen de voorlopige en de definitieve aanslag kleiner. Het bedrag van de voorlopige aanslag is de best mogelijke schatting, gebaseerd op gegevens van een eerdere definitieve aanslag, of informatie die de belastingplichtige heeft doorgegeven aan de Belastingdienst. Daarbij zijn de gevolgen van de veranderingen in de belastingen die voor 2022 gelden – en die van toepassing zijn op de situatie van de belastingplichtige – in de voorlopige aanslag doorberekend. 

Voor nu geen definitieve aanslagen, wél voorlopige aanslag 2022

Ondertussen heeft de Belastingdienst aangekondigd voorlopig geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting op te leggen in het geval er box 3-heffing wordt geheven bij de specifieke belastingplichtige. Er worden echter wel voorlopige aanslagen 2022 opgelegd, omdat de uitspraak van de Hoge Raad nog niet kon worden verwerkt. Wij kunnen ons voorstellen dat u het fijn vindt als wij deze voor u, voor zover het de box 3-heffing betreft, tot nihil verminderen. In dat geval kan het wel zo zijn dat u, wanneer een nieuwe oplossing is gevonden, een bedrag moet bijbetalen.

Actie ondernemen?

Op het moment dat de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad precies in beeld zijn, geven wij aan of het wel of niet raadzaam is actie te ondernemen voor de reeds opgelegde definitieve aanslagen 2017 tot en met 2020. Wilt u de voorlopige aanslag verminderen of hebt u vragen, neem dan contact met ons op.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal