Actueel
Agro
Gepubliceerd op 31 januari 2024

Voortgang vrijwillige beindigingsregelingen

Om veehouders die er vrijwillig voor kiezen om te stoppen met hun bedrijf, zijn medio 2023 twee beëindigingsregelingen opengesteld: de Lbv en de Lbv-plus. Lbv De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), die bedoeld is voor ondernemers die geen onderdeel uitmaken van de aanpak piekbelasting, maar wel een aanzienlijke bijdrage leveren aan de depositie van stikstof op kwetsbare Natura 2000-gebieden, is per 1 december 2023 gesloten. Circa 10.000 ondernemers kwamen in aanmerking voor deze regeling. Voor deze regeling hebben 507 ondernemers een aanvraag ingediend. Lbv-plus Voor piekbelasters, bedrijven die ten minste 2.500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige natuur binnen 25 kilometer, is een eenmalige “plus”-regeling opengesteld. Hiervoor hebben op dit moment 503 ondernemers een aanvraag ingediend. Van 252 aanvragen is het op dit moment niet duidelijk of het aanvraag voor de Lbv-plus of de Lbv betreft. De Lbv-plus is nog opengesteld tot 5 april 2024, maar de minister voor Natuur en Stikstof wil de openstelling verlengen tot eind 2024. Daarmee krijgen ondernemers meer tijd om de verschillende opties (stoppen, innoveren, extensiveren, verplaatsen, omschakelen) te overwegen. De Europese Commissie moet hier nog wel mee instemmen. Lbv kleine sectoren De minister werkt nog aan een beëindigingsregeling voor kleinere sectoren. Deze zal nog goedgekeurd moeten worden door de Europese Commissie. Verhoging budget Het kabinet wil 1,45 miljard euro extra reserveren, bovenop de reeds beschikbare middelen, waarmee aanvragen voor vrijwillige bedrijfsbeëindiging kunnen worden toegekend.

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro