Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 6 juni 2019

Wetswijzigingen voor kleine ondernemers

Op 1 juli gaan twee wetswijzigingen in voor kleine ondernemers en per 1 januari veranderen er meer regels voor het mkb. We zetten ze alvast op een rij.

Energiebesparing verplicht
Iedereen met een energieverbruik hoger dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kuub aardgas, valt sinds eind februari onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Die geldt voor ongeveer 100.000 ondernemers. Uiterlijk op 1 juli moet worden gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen er worden genomen. Dat kan bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Minimumjeugdloon omhoog
Per 1 juli gaat voor 18-, 19- en 20-jarige werknemers het vaste percentage van het wettelijk minimumloon omhoog naar respectievelijk 50%, 60% en 80% van het ‘normale’ loon. Voor 21-jarigen wordt het 100%.

Nieuwe btw-nummers
Per 1 januari krijgen de ruim één miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dat staat los van het burgerservicenummer en moet zo de privacy van zzp’ers beter beschermen.

KOR op de schop
De kleineondernemersregeling (KOR) gaat volgend jaar veranderen. Btw-vrijstelling of -vermindering geldt niet meer op basis van het te betalen bedrag aan btw, maar op basis van de totale omzet. Ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000 kunnen zich tot 20 november aanmelden bij de Belastingdienst.

Geen verschil vof en maatschap
Het onderscheid tussen de vof en de maatschap verdwijnt. Er komt één vorm voor terug: de vennootschap naast de commanditaire vennootschap (cv). Overdracht van een bedrijf en in- en uittreden van vennoten wordt makkelijker.

Bron: De Ondernemer

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Fiscaal

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Fiscaal

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Fiscaal