Actueel
Agro
Gepubliceerd op 17 januari 2023

Wijziging registratie mesttransporten per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is de manier waarop het vervoer van mest moet worden doorgegeven aan RVO gewijzigd. Tot op heden waren ondernemers verplicht een Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) op papier bij te houden en te registreren welk vervoer met dierlijke mest plaatsvond. Dit systeem gaf de ondernemers de mogelijkheid het vervoer van dierlijke meststoffen tot 30 werkdagen en bij specifieke activiteiten (maatwerkvervoer: geen wegen/bemonsteren, niet verplicht door intermediair) 10 werkdagen na het daadwerkelijk plaatsvinden van het vervoer de gegevens van het VDM elektronisch in te dienen bij RVO. Dit belemmerde de handhaving en controle. Daarom is per 1 januari 2023 een volledig digitaal systeem ingevoerd, waarmee real time meldingen over het vervoer kunnen worden verzonden: real time Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM). rVDM verplicht voor elk vervoer van dierlijke meststoffen Het gebruik van rVDM is verplicht voor elk vervoer van mest, met uitzondering van mest geproduceerd door dieren die niet voor gebruiks- of winstdoelen worden gehouden en transporten binnen een bedrijf. Ook als regelgeving toestaat dat vervoer van dierlijke meststoffen mag plaatsvinden door een ander dan een geregistreerde intermediair, zal van rVDM gebruik gemaakt moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het zogenaamde boer-boer transport of afvoer van mest naar particulieren. Opzet rVDM De belangrijkste wijziging is dat straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens moeten worden doorgegeven aan de overheid. Leveranciers en afnemers moeten het vervoer van mest binnen 7 dagen na het vervoer digitaal bevestigen. Daarvoor moeten zij een account aanmaken bij e-CertNL. Relatienummer noodzakelijk voor particulier Een particulier moet in het nieuwe systeem over een relatienummer beschikken om mest te kunnen ontvangen. Een particulier hoeft het transport echter niet te bevestigen in e-CertNL.

 

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro