Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 13 januari 2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

In 2023 kunnen ondernemers eenmalig tot 50% afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Door deze versnelde afschrijving kan de belastbare winst verlaagd worden en daarmee ook de belasting. De regeling geldt alleen voor in 2023 aangeschafte bedrijfsmiddelen en geldt voor zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting.

Gebouwen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur vallen buiten de regeling, net als bedrijfsmiddelen die via de MIA/Vamil-regeling worden aangeschaft. Elektrische personenauto’s kunnen wel versneld worden afgeschreven.

Voorwaarden nieuwe regeling

U moet het bedrijfsmiddel in het kalenderjaar 2023 hebben gekocht of voortgebracht, en u moet het in gebruik nemen vóór 1 januari 2026.

Bedrijfsmiddelen waarvoor de nieuwe regeling niet geldt

De volgende bedrijfsmiddelen komen níet in aanmerking voor de nieuwe regeling willekeurige afschrijving:

 • gebouwen
 • schepen
 • vliegtuigen
 • bromfietsen en motoren
 • personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer
  Auto’s zonder CO2-uitstoot komen wel in aanmerking voor de willekeurige afschrijving.
 • immateriële activa zoals vergunningen en goodwill
 • dieren
 • bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur
 • voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, inclusief bruggen, viaducten, duikers en tunnels
 • bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal