Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 28 september 2022

Winst bv niet structureel laag? Betaal gebruikelijk loon!

Ook al behaalt een bv tijdelijk lage winsten, dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant nog geen reden om de gebruikelijkloonregeling achterwege te laten.

De inspecteur corrigeert voor het jaar 2014 het loon van een dga van een bv door het gebruikelijk loon vast te stellen gesteld op € 10.000. Daarnaast past de fiscus een bijtelling op het loon toe vanwege het privégebruik van de auto van de zaak. De dga betwist de juistheid van deze correcties en gaat in bezwaar en beroep. Hij stelt dat vanwege bijzondere financiële omstandigheden geen sprake kan zijn van een gebruikelijk loon. De correctie van de Belastingdienst is bovendien gebaseerd op een toename in de rekening-courantpositie tussen de man en de bv. Maar de dga beweert het desbetreffende bedrag niet in privé te hebben besteed.

De rechtbank gelooft echter niet dat de bv in 2014 helemaal geen loon heeft kunnen uitbetalen. De dga mag dan wel een uitkering van het UWV hebben ontvangen omdat het slecht is gegaan met de bv, daarmee maakt hij nog niet aannemelijk dat de bv structureel te weinig inkomen heeft gegenereerd om de dga loon toe te kennen. Het is ook niet van belang of de dga de toename in de rekening-courantpositie heeft besteed in privé of niet. De Belastingdienst heeft namelijk niet gesteld dat de besteding in de privésfeer heeft plaatsgevonden. Ten slotte kan de dga geen kilometeradministratie overleggen noch op een andere wijze aannemelijk maken dat hij hooguit 500 privékilometer met de auto van de zaak heeft gereden. De fiscus heeft de bijtelling dan ook terecht toegepast.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 14-09-2022 (gepubl. 20-09-2022)

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Fiscaal

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal