Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 12 april 2019

Woonlasten verlagen

De historisch lage hypotheekrente is voor steeds meer Nederlanders reden om hun hypotheek over te sluiten, waardoor hun woonlasten aanzienlijk kunnen worden verlaagd. Zo is het aantal overgesloten hypotheken in 2018 met maar liefst 85 procent gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar, blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

Niet alleen de historische lage hypotheekrente, maar ook de verruiming om voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking te komen, kan bijdragen aan het fors verlagen van de woonlasten.

Onderstaand voorbeeld toont de mogelijkheden die er zijn met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Overweegt u om uw hypotheek over te sluiten, of denkt u in aanmerking te komen voor een NHG-lening voor senioren of de Woonlastenfaciliteit? Dan helpen wij u graag verder.

Hypotheek oversluiten naar NHG
U kunt uw hypotheek omzetten naar een hypotheek met NHG. Op deze manier hebt u een veilige, verantwoorde en voordelige hypotheek tegen een lagere hypotheekrente. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan oversluiten:

 • De hypotheeksom is maximaal € 290.000 (1 januari 2019), inclusief bijkomende kosten.
 • Met energiebesparende maatregelen is de hypotheeksom maximaal € 307.400 (1 januari 2019), inclusief bijkomende kosten.
 • De hypotheeksom is aflossingsvrij voor maximaal 50 procent van de oorspronkelijke marktwaarde. De oude hypotheek moet dan voor 1 januari 2013 zijn afgesloten.
 • U moet een deel van de hypotheek gebruiken voor kwaliteitsverbetering van de woning en/of aanschaf van energiebesparende maatregelen. De geldverstrekker vraagt een kostenspecificatie en stelt soms een minimale eis aan het bedrag dat u daarin gaat investeren.
 • Uw situatie moet verbeteren, door bijvoorbeeld betere leningcondities en een lager rentepercentage.

Kosten om rekening mee te houden:

 • Boeterente, die u betaalt als u uw huidige hypotheek voortijdig aflost.
 • Kosten voor de kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende maatregelen.
 • Notariskosten
 • Taxatiekosten
 • Adviseurskosten
 • Borgtochtprovisie

NHG-lening voor senioren met een verhuiswens
Ontvangt u AOW (met pensioen) of bereikt u over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd? Dan geeft NHG de mogelijkheid om op basis van de werkelijke hypotheeklasten te toetsen in plaats van de gangbare financieringsnormen. Dit geeft u een hogere leencapaciteit en hierdoor kunt u misschien toch de woning kopen die eerst niet tot de mogelijkheden behoorde.

Woonlastenfaciliteit 
Als u door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of overlijden van uw partner tijdelijk uw hypotheek niet meer kunt betalen, geeft de Woonlastenfaciliteit van NHG u extra tijd om betalingsproblemen op te lossen en zo gedwongen verkoop te voorkomen. De woonlastenfaciliteit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening. Daarmee kunt u gedurende een aantal jaren een deel van de woonlasten betalen. Dat geeft u dan meer tijd, om te voorkomen dat uw woning moet worden verkocht. Om voor de woonlastenfaciliteit in aanmerking te komen, neemt u contact op met uw geldverstrekker. Die bepaalt of en onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van de faciliteit.

Bron: Vereniging Eigen Huis

Aanpassing Gecombineerde opgave vanwege niet-productief bouwland

Gepubliceerd op
24 april 2024
Fiscaal

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Fiscaal

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Fiscaal