Actueel
Agro
Gepubliceerd op 5 september 2023

Zwaar gevecht om slachtzeugenprijs

De prijszetting van slachtzeugen ontaardde deze week in een felle strijd in Duitsland. Slachterijen wilden minder betalen, maar de VEZG liet toonaangevende notering gewoon staan.

Als de markt rustig voortkabbelt, maakt producentenvereniging VEZG halverwege de week zijn toonaangevende zeugennotering bekend. Waarna slachterijen laten weten dat hun basisprijs die notering volgt, alleen dan op een iets lager niveau. Het standaard verschil tussen de Vereinigungspreis en de slachterijnoteringen is € 0,10 per kilo geslacht gewicht. Maar er zijn ook weken dat het er meer om spant. Dan dreigen slachterijen met zogenoemde ‘hauspreise’; eigen noteringen die lager zijn.

Deze week was ook weer zo’n week waarin het psychologische schaakspel om de hoogte van de prijs te bepalen in volle glorie naar voren kwam.  Al vorige week woensdag, toen de onveranderde notering van die week pas net op het bord stond, gaf Tonnies richting leveranciers aan dat de slachtzeugenprijs deze week toch echt omlaag moet. Daarbij werd een verlaging van € 0,10 per kilo genoemd. Om te laten zien dat het serieus was, wachtte Duitslands grootste zeugenverwerker niet op het bekend maken van de Vereinigungspreis, maar zette woensdag al vroeg € 1,45 per kilo als prijs op zijn website. Dat is inderdaad € 0,10 per kilo lager dan de prijs die tot dan gold.Collega Westfleisch was wat voorzichtiger. Daar ook een tekst op de site met argumenten waarom de prijs moet dalen, het getal was nog open gelaten.

Maar met vakanties die afgelopen zijn en de verwerkende industrie die weer opstart, kan het beschikbare aanbod ook weer eenvoudiger wegvloeien. Producentenkoepel VEZG bleek niet onder de indruk van het gesputter van de slachterijen. Zowel bij de varkens als de slachtzeugen noteert het gewoon dezelfde prijs als voorgaande week. Bij de zeugen is dat € 1,65 per kilo geslacht gewicht.

Tekst loopt door onder de grafiek

Prijsgevecht nog niet beslecht

De slachters likten hun wonden en haalden na een aantal uren beraad bakzeil. Westfleisch noteert openlijk weer de € 1,55 per kilo die afgelopen weken ook op de site stonden. Bij Tönnies is de prijs op aanvraag. Maar dat komt volgens ingewijden neer op hetzelfde: onveranderd € 1,55 per kilo.

Daarmee is het prijsgevecht nog niet beslecht. De komende week zullen slachterijen hun productie terugschroeven om zo druk te zetten op de onderhandelingen volgende week. Als er minder dieren worden geslacht en verwerkt, groeit het aanbod en dat kan de balans doen doorslaan naar de andere kant.

Daarbij kunnen slachterijen zich ook niet alles veroorloven. Want bij zeugen wordt nog meer dan bij varkens met vaste aanvoerlijnen gewerkt. En vaste contacten zullen het zich lang heugen als je ze op een bepaald moment laat barsten.

De mate waarin het stuwmeer van varkens volloopt is daarbij volgens Duitse slachters nog bepalender voor de zeugenprijs dan het aanbod van zeugen zelf. Als het aanbod varkens meevalt en ondanks dat slachterijen gas terugnemen niet tot overschotten leidt, dan geeft dat ook ruggensteun aan de zeugenmarkt. Als er wel overschot en prijsval bij de varkens ontstaat, zal ook de zeugenprijs onhoudbaar blijken. De concurrentie tussen slachterijen op de zeugenmarkt is zo groot dat die niet zal zakken als de varkensprijs overeind blijft.

Bovendien komt de vuist op tafel van de VEZG slachterijen niet alleen maar slecht uit. Ook zij hebben belang bij prijsbehoud, omdat zij bij prijsval hun (inmiddels grote) voorraden in het vrieshuis moeten afwaarderen. Nu kunnen ze tegen klanten zeggen dat het echt niet voor minder kan. Of dat voldoende is om de prijs in de benen te houden, zal volgende week blijken.

Prognose: prijsdruk. 

Bron: Boerderij.nl

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro