Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 maart 2022

100 kilogram afromingsvrije lease voor fosfaatrechten

Vanaf dit jaar hebben melkveehouders de mogelijkheid om maximaal 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij te leasen. Hoe werkt afromingsvrije lease? Er mag 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij ontvangen worden van één of meerdere bedrijven. Het moet gaan om rechten die hetzelfde kalenderjaar teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen. Om gebruik te maken van afromingsvrije lease, moet in het (digitale) formulier de teruglease tegelijk met de heenlease gemeld worden. Eerdere overdracht intrekken of aanpassen Wanneer dit jaar al een heen- en teruglease van fosfaatrechten is gedaan en men dit alsnog afromingsvrij wil doen, kan de overdracht in bepaalde gevallen nog worden teruggetrokken. Dit is mogelijk als:

de overdracht nog niet door beide partijen is ondertekend; de overdracht wel door beide partijen is ondertekend en ingediend, maar de overdracht nog niet is verwerkt door RVO; de overdracht al wel is verwerkt door RVO, maar de bezwaartermijn van zes weken nog niet is verlopen.

Aanpassing Gecombineerde opgave vanwege niet-productief bouwland

Gepubliceerd op
24 april 2024
Agro

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro