Actueel
Agro
Gepubliceerd op 6 februari 2023

Aanbod eieren te krap voor goede vraag

De eiermarkt was deze week net wat vriendelijker dan vorige week, de eieren liepen goed weg in een markt die zich kenmerkt door een goede vraag en een krap aanbod.

Dit is eigenlijk al weken zo, vandaar dat handelaren de markt als ‘saai’ of zelf ‘super saai’ omschrijven.

Barneveld

De prijzen liepen in de eerste week van februari licht op, in Nederland en in Duitsland. Barneveld noteerde de lichte kooi- en scharreleieren 5 cent hoger, alleen de eigewichten 48, 54 en 57 gram. De handelsnotering Amsterdamse Grossiers Index ging opnieuw iets omhoog, maar niet bij alle gewichtsklassen; bij de witte scharreleieren kwam er bij de XL’en 10 cent en bij de L’en 5 cent bij en de bruine scharreleieren gingen bij de XL’en en de M’en 5 cent omhoog.

De Duitse Weser-Ems ging bij de witte scharreleieren met 9 cent en bij de bruine met 6 cent omhoog, gemiddeld over alle gewichten. De kooi-eieren bleven nagenoeg gelijk, gemiddeld over alle gewichten kwam er 1 cent bij.

De Franse Rungis voor kooi-eieren noteerde voor de zesde week op een rij onveranderd.

NOP-richtprijs

De NOP-richtprijs voor scharreleieren ging voor alle eigewichten licht omhoog, gemiddeld over alle gewichten bij de witte met 6 cent en bij de bruine met 4 cent. De NOP-richtprijs voor scharreleieren 62/63 gram pluste bij de witte met 5 cent naar € 15,11 en ging bij de bruine met 4 cent omhoog naar € 15,24. In de vijfde week van 2022 noteerde de NOP de 62/63 grams witte scharreleieren € 6,75 (+3 cent) en de bruine op € 7,60 (+9 cent).

Lees verder onder de grafiek


Industrie kooplustiger

De eierverwerkende industrie toonde zich deze week weer wat kooplustiger en was bereid ook iets meer te bieden. Het is een iets andere situatie dan enkele weken geleden toen de industrie bepaalde tegen welke prijs geleverd mocht worden. Waar de industrie in voorgaande jaren in deze periode van het jaar wat terughoudend was, is daar nu weinig sprake van. Verwerkers hebben minder dan de pakstations rechtstreekse leveringsafspraken met pluimveehouders dus handelen zij het meest op de vrije markt. En nu alle voorraden op zijn moet de industrie kopen om eiproducten te kunnen leveren.

De lichte krapte was dan ook zichtbaar in oplopende industrienoteringen, met uitzondering van de Rungis-industrienotering voor kooi-eieren die voor de tiende week onveranderd bleef op € 2,37.

De Duitse Weser-Ems industrienotering voor scharreleieren ging met 5 cent omhoog naar € 2,40, die voor kooi-eieren met 4 cent naar € 2,25.

De NOP-richtprijs voor industrie-kooi-eieren steeg met 0,8 cent naar € 2,281, die voor industrie-scharreleieren met 2,5 cent naar € 2,351. Ter vergelijking: vorig jaar stonden in week 5 de NOP-industrienoteringen op € 1,028 (kooi) en € 1,047 (scharrel).

Lees verder onder de grafiek

Veel vraag naar tafeleieren

Een Duitse marktanalist meldt dat de eiermarkt is ‘leeggeveegd’. Er blijft veel vraag naar tafeleieren. Scharrel-, vrije-uitloop- en biologische eieren zijn er nauwelijks te koop. Gevraagde hoeveelheden kunnen in de meeste gevallen niet volledig worden geleverd. In een land dat niet zelfvoorzienend is, gaat een beperkt aanbod nu eenmaal eerder gaan knellen dan een exporterend land.

Vogelgriepuitbraken beperken de productie en het aanbod van eieren. Bij de recente Nederlandse uitbraken zaten twee legbedrijven en ook in België waren vorige maand enkele uitbraken bij legbedrijven. En die staan dan zo maar een half jaar leeg.

Overigens staan er ook bedrijven ‘vrijwillig’ leeg. Omdat pluimveehouders de geboden vaste prijs voor concept-eieren onvoldoende vonden (soms amper de kostprijs) en het niet aandurven om tegen de marktprijs scharreleieren te produceren. Die eierprijs is nu erg hoog, maar wat gaat die doen richting en na de zomer? Dat is de grote vraag.

Toekomst vrije uitloop

Eierhandelaren maken zich zorgen over de toekomst van vrije uitloop, nu na het verstrijken van de 16-wekentermijn het aanbod vrije-uitloopeieren sterk is gedaald. Het wisselende of wegvallende aanbod van die eieren is nadelig voor de Nederlandse positie op de Duitse markt. Niet alleen voor die van vrije-uitloopeieren, maar ook die van scharreleieren, die vaak ‘meelift’ in een tender met biologische en vrije-uitloopeieren.

Een Duitse retailer zal, als dat kan, eerder kiezen voor een Duitse eierhandel die wel het hele pallet kan leveren. Om de productie van vrije-uitloopeieren te behouden zou het een uitkomst zijn als in regio’s waar al geruime tijd geen AI-uitbraken zijn geweest de ophokplicht wordt opgeheven. Maar dat is aan de minister, na advies van de deskundigengroep dierziekten. Die beoordeelt het risico om de ophokplicht (gedeeltelijk) op te heffen vooralsnog te groot.

Prognose prijs eieren: licht stijgend.

Bron: boerderij.nl

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro