Actueel
Agro
Gepubliceerd op 25 oktober 2019

Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

Wanneer er dit jaar te veel fosfaat is aangewend op bouwland, mag dit onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar (fosfaatverrekening). Feitelijk wordt hiermee een deel van de fosfaatnorm van 2020 overgeheveld naar 2019.

Belangrijke voorwaarde is dat de overschrijding niet meer dan 20 kg fosfaat per ha bouwland mag bedragen. Bij een grotere overschrijding mag fosfaatverrekening in het geheel niet toegepast worden.

De extra hoeveelheid fosfaat moet in 2020 in mindering gebracht worden op de fosfaatgebruiksnorm. Het is niet toegestaan om het nog een jaar door te schuiven. Twee jaar achtereen fosfaat verrekenen is dus niet toegestaan.

De fosfaatverrekening geldt alleen voor de gebruiksnormen, maar niet voor de mestverwerkingsplicht. Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 31 december 2019 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro