Actueel
Agro
Gepubliceerd op 25 maart 2020

Aanmelden percelen voor tegemoetkoming ganzenschade

Grondgebruikers in ganzenrust- of foerageergebieden die in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming in de schade door ganzen dienen hun percelen aan te melden in MijnFaunazaken (https://mijnfaunazakenbij12.nl). Nog niet alle grondgebruikers hebben dit gedaan. Zonder aanmelding kan geen tegemoetkoming worden betaald. Het is dus belangrijk dit zo snel mogelijk alsnog te doen. Ook grondgebruikers die zich al wel hebben geregistreerd, moeten hun percelen aanmelden. Belangrijk is dat alle onderstaande stappen worden doorlopen.

Registreer het bedrijf en percelen in MijnFaunazaken. Haal de percelen op bij RVO via de knop “Mijn perceelgegevens”. Controleer de gegevens. Klik op de knop “Autotax percelen” en beantwoord de vragen. Klik op de knop “Autotax gereed melden”. Een bevestiging van de autotax-melding vindt men bij “Mijn documenten”.

Als alle stappen doorlopen zijn, neemt een taxateur contact op. Aanmeldingen na 15 april worden niet meer in behandeling genomen.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro