Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 7 december 2022

Aantal cao-codes vervallen in 2023

Met ingang van 2023 vervallen een aantal cao-codes. Sommige codes worden vervangen. Op de site van het CBS staat een compleet overzicht.

In de lijst staan de cao-codes die met ingang van 2023 (einddatum 31-12-2022) vervallen. Die codes mogen niet meer worden gebruikt voor tijdvakken vanaf 2023. Bij enkele vervallen cao’s staat welke code in plaats daarvan moet worden gebruikt. Zo vervalt onder andere de cao-code 2425 Branche Kinderopvang Nederland per 1 januari 2023. Vanaf 1 januari moet de code 1612 Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderopvang worden gebruikt.

Gebruik cao-code

De cao-code geeft aan welke collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregeling op de inkomstenverhouding van toepassing is. Dit is de code die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of het CBS heeft vastgesteld. Als voor een werknemer een cao-code van toepassing is, moet deze code worden ingevuld in de aangifte loonheffingen. Als een cao niet meer geldt of als de werkingsduur voorbij is, mag die code niet meer worden gebruiken. Men moet dan de code van de nieuwe cao gebruiken. Als er geen cao (meer) van toepassing is, geldt code 9999.

Let op!

Gebruik geen eigen branche-eigen cao-codes. Alleen de codes die het ministerie of CBS heeft afgegeven, zijn geldig.

De volledige codelijst met cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen is te vinden op cbs.nl (codelijst cao’s).

Bron: FSA 08-12-2022 en CBS.nl

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Fiscaal

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Fiscaal

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Fiscaal