Actueel
Agro
Gepubliceerd op 4 augustus 2020

Aanvragen derogatie 2020 uiterlijk 4 september

Bedrijven die in 2020 willen deelnemen aan derogatie kunnen zich tot en met 4 september 2020 aanmelden bij RVO. De voorwaarden zijn in grote lijnen gelijk aan het voorgaande jaar.

Nieuwe voorwaarde bij gebruik sleepvoetbemester

Op klei- en veengrond mag vanaf dit jaar alleen mest worden uitgereden met een sleepvoetbemester als de buitentemperatuur 20 °C of lager is. Om te bepalen of mest uitgereden mag worden, moet een kaart van het KNMI gebruikt worden. Op deze kaart staat voor elke regio de buitentemperatuur. Die wordt gemeten door de weerstations van het KNMI en elke tien minuten bijgewerkt. Het gebruik van de sleepvoetbemester is niet toegestaan als de meest recente tien-minutenwaarde voor de regio waarin het perceel valt, 20 °C of hoger is.

Bemestingsplan

Bij deelname aan derogatie in 2020 moet uiterlijk 4 september 2020 een bemestingsplan opgesteld worden. Dit plan moet onder meer gebaseerd worden op actuele grondmonsters. Een grondmonster mag op 4 september 2020 niet ouder zijn dan vijf jaar.

Opgave aanvullende gegevens 2019 en 2020

De opgaven aanvullende gegevens 2019 en 2020 moeten tijdig worden ingestuurd. Over het jaar 2020 moet dit vóór 1 februari 2021 geschieden. Wanneer men in 2019 geen uitnodiging heeft ontvangen voor het doorgeven van de aanvullende gegevens, moet de opgave uiterlijk 4 september 2020 ingediend worden.

Vrijstelling bovengronds uitrijden mest

Vanaf 2021 mogen derogatiebedrijven geen gebruik meer maken van de vrijstelling voor het bovengronds uitrijden van mest. Men zal dus een keuze moeten maken tussen beide regelingen.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro